Event page

Ład czy rewolucja? Co zmieni się w podatkach po wprowadzeniu Polskiego Ładu 13.10

8 września br. do Sejmu został skierowany projekt ustawy rewolucjonizującej polski system podatkowy, będący częścią pakietu „Polski Ład”. Prace parlamentarne nadal się toczą, a polskie firmy czekają na ostateczną wersję przepisów, które będą miały ogromny wpływ na rozliczenia podatkowe począwszy od 2022 r.

Jak będzie wyglądać rzeczywistość po najważniejszej od lat nowelizacji prawa podatkowego? Zapraszamy na serię 3 spotkań online, podczas których eksperci podatkowi kancelarii Dentons przybliżą kluczowe zmiany podatkowe planowane w ramach Polskiego Ładu, o których muszą wiedzieć przedsiębiorcy prowadzący działalność w Polsce.

W ramach rejestracji na cykl webinariów można zapisać się na jedno lub kilka webinariów.

Plan webinariów:

Dzień 1
Środa, 13 października 2021 r., godz. 10:00-11:30

Zmiany w zakresie CIT – cz. 1
•    Wprowadzenie podatku minimalnego
•    Zmiany w podatku u źródła (WHT)
•    Doprecyzowanie zasad ustalania posiadania zarządu na terytorium Polski
•    Restrukturyzacje i reorganizacje / rozszerzenie exit tax
•    Doprecyzowanie relacji wskaźnika EBITDA i progu 3 milionów złotych (safe harbour)
•    Nowe ograniczenia w zaliczaniu niektórych wydatków m.in. tzw „ukrytych dywidend” do kosztów uzyskania przychodu
•    Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej
•    Podatek od tzw. „przerzuconych dochodów”
•    Zmiany w zakresie cen transferowych

Dzień 2
Czwartek, 14 października 2021 r., godz. 10:00-11:30

Zmiany w zakresie CIT – cz. 2
•    Estoński CIT
•    Zagraniczne jednostki kontrolowane CFC
•    Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK)
•    Polska Spółka Holdingowa
Zmiany w zakresie VAT
•    Grupa VAT
•    Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT dla usług finansowych
Zmiany w zakresie ordynacji podatkowej
•    PGK – rozwiązanie Grupy nie rozwiąże już problemów
•    Zmiany uwzględniające grupy VAT – MDR oraz interpretacje indywidualne
•    Cofnięcie skutków unikania opodatkowania (GAAR) – doprecyzowania i nowe rozwiązania

Dzień 3
Piątek, 15 października 2021 r., godz. 10:00-11:30

Zmiany w zakresie PIT i składki zdrowotnej
•    Nowe zasady w zakresie składki zdrowotnej
•    Podwyższenie kwoty wolnej od podatku
•    Podniesienie pierwszego progu podatkowego
•    Ulga dla klasy średniej
•    Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
•    Najem prywatny
Zmiany w zakresie ulg i zachęt podatkowych
•    Ulga na robotyzację
•    Ulga na innowacyjnych pracowników
•    Ulga na prototyp
•    Ulga na IPO
•    Ulga na konsolidację
•    Ulga na rozwój
•    Ulga na CSR
•    Ulga na VC
•    Zmiany w systemie Polskiej Strefy Inwestycji
•    Zmiany w mapie pomocy regionalnej
•    Nowości w uldze B+R
•    Nowości w IP Box
•    Porozumienie inwestycyjne
•    Ulga na powrót
•    Bezpieczny powrót kapitału – ryczałt przejściowy
•    Ryczałt dla nowych inwestorów – podatek maksymalny

Informacje organizacyjne:
Udział w cyklu webinariów jest bezpłatny i wymaga rejestracji.
Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
Webinaria będą prowadzone w języku polskim.
W przypadku pytań dotyczących cyklu spotkań online, prosimy o kontakt: iryna.svitelska@dentons.com

Media Partners
2021-10-13, 10:00 am (this event is in the past)

Venue Online
Organiser Dentons