Event page

Fundacje charytatywne działające przy korporacjach – benchmarking najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń

Po raz pierwszy grupa robocza ds. polityki CSR zaprasza wszystkie firmy członkowskie i zaproszone korporacje, które prowadzą własne fundacje charytatywne, do dyskusji na temat optymalizacji ich działalności. Przyjrzymy się plusom i minusom realizacji projektów CSR poprzez fundację, a co najważniejsze - jak komunikować cele i działania fundacji różnym interesariuszom. Wydarzenie skierowane jest również do firm rozważających założenie fundacji, a także osób współpracujących z fundacjami zewnętrznymi. Wspomnimy o wieloletnim doświadczeniu Wielkiej Brytanii w tej dziedzinie i modelach działania, które potencjalnie mogłyby zostać przeniesione do Polski. Zaprezentowane zostaną trzy studia przypadków - założenie fundacji dużej polskiej spółki pochodzącej z Wielkiej Brytanii, doświadczenia samodzielnej organizacji charytatywnej o brytyjskich korzeniach oraz dużej organizacji otoczenia biznesowego. Będzie czas na dyskusję, aby podzielić się spostrzeżeniami i pomysłami.

Spotkanie grupy roboczej BPCC ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Agenda:

10:00-10:10 – przywitanie i wprowadzenie Michael Dembinski, główny doradca, BPCC
10:10-10:40 – Marcin Milczarski,  menedżer projektów, Forum Odpowiedzialnego Biznesu – 22 lata działań CSR w Polsce
10:40-10:50 - Paweł Świętochowski, prezes, Fundacja Castorama Polska
10:50-11:00 - Agnieszka Brzóska, wiceprezes, Fundacja Sue Ryder
11:00-11:15 – Alice Neffe, dyrektor Global Affairs Office, Agencja Rozwoju Przemysłu wraz z fundacją Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „ Kaganek”
11:15-11:45 – Q&A

 

Policy Groups
2022-09-08, 10:00 am

Venue Online
Organiser British Polish Chamber of Commerce

Register

Ticket price

This event is free of charge

Policy Groups events coverages

The circular economy – what is it and what does it mean to you?

Are we, as a species, producing, consuming and wasting too much, and thus endangering the planet's ecosystem? What should businesses do about this today?

Event coverage details...

The Power of Volunteering

From London Olympics 2012 through Waterloo200 to Warsaw.

Event coverage details...