Event page

Czym jest, a czym nie jest ESG na rynku nieruchomości komercyjnych?

Czym jest, a czym nie jest ESG na rynku nieruchomości komercyjnych? Zarejestruj się by rozwikłać to tajemnicze pojęcie wraz z naszymi ekspertami!
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Savills oraz DL Invest Group zapraszają do udziału w webinarze, który poświęcony będzie tematyce ESG w branży nieruchomości komercyjnych.

Tematyka:

ESG jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień dla wielu firm, ale co to tak naprawdę oznacza na poziomie zarządzania portfolio klientów lub budynkiem?

Aspekty środowiskowe (E), społeczne (S) oraz ładu korporacyjnego (G) wpływają dziś na wartość biznesową firm i są na szczycie agendy wielu organizacji, jako że ilość przepisów, zwiększona troska interesariuszy oraz wymogi dotyczące przejrzystości i ujawniania informacji stale rosną. Istotne jest, aby firmy rozumiały i brały pod uwagę zarówno ryzyko, jak i szanse związane z ESG. Ale co tak dokładnie oznacza ESG dla budynków? Czy ESG to to samo, co certyfikacja środowiskowa budynków? Zapraszamy do przyłączenia się do naszych ekspertów, aby dowiedzieć się więcej o potencjale jaki niesie ESG dla nieruchomości komercyjnych.

Agenda:

9:00

Wprowadzenie / Michael Dembinski, BPCC

9:05

Prezentacja nt. ESG / Katarzyna Chwalbińska-Kusek i Jakub Jędrys, Savills Poland

9:25

Prezentacja na temat zrównoważonego rozwoju w firmie DL Invest / Wirginia Leszczyńska, COO DL Invest Group

9:35

Dyskusja z uczestnikami moderowana przez Michaela Dembinskiego

9:55

Podsumowanie

10:00

Sesja Q&A

10:20

Zakończenie


Moderator:
Michael Dembinski, Główny doradca, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Prelegenci:
Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Head of ESG & Sustainability, Savills.
Dyrektorka ds. ESG oraz zrównoważonego rozwoju
Od 15 lat aktywnie promuje idee zrównoważonego budownictwa. Przez większą część swojej dotychczasowej kariery związana była z jednym z międzynarodowych liderów na rynku doradztwa inżynieryjnego dla branży budowlanej, gdzie odpowiadała za rozwój biznesu i marketing firmy w Europie. W tym czasie m.in. współtworzyła koncept zdrowego biura, które jako pierwsze w Polsce uzyskało certyfikat WELL Building Standard Gold oraz stworzyła jedną z pierwszych strategii na rynku rosyjskim opartą na standardzie raportowania pozafinansowego GRI (Global Reporting Initiative). W latach 2016-2019 pełniła funkcje członka zarządu polskiego oddziału Urban Land Institute.
Zadaniem Katarzyny Chwalbińskiej-Kusek jest kształtowanie strategii i opieka nad przestrzeganiem wartości związanych z ESG, zarówno wewnętrznie w polskim oddziale Savills, jak i opracowywanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju dla klientów firmy. ESG (Environmental, Social, Governance) to nie tylko zagadnienia związane z ekologią, ale szereg kryteriów z pogranicza społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego, według których klasyfikuje się obecnie przedsiębiorstwa i aktywa. Savills dzięki zaangażowaniu Katarzyny wspiera inwestorów, deweloperów, najemców i właścicieli nieruchomości m.in. poprzez doradztwo w zakresie wszystkich trzech filarów ESG.

Jakub Jędrys, Head of Building & Project Consultancy, Savills Poland
Dyrektor działu doradztwa budowlanego i projektowego

Jakub nadzoruje pracę zespołu doradztwa budowlanego i projektowego Savills, zapewniając zarówno najemcom jak i właścicielom nieruchomości biurowych, handlowych i magazynowych kompleksowe wsparcie techniczne z zakresu doradztwa budowlanego.

Jakub podczas swojej 18-letniej kariery zawodowej zdobył doświadczenie wspierając klientów na różnych etapach procesu budowlanego i inwestycyjnego, zarządzając budowami w obiektach biurowych, handlowych i magazynowych o łącznej powierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych. W ciągu ostatnich lat, specjalizował się w zarządzaniu fit-outami powierzchni biurowych dla najemców, takich jak PricewaterhouseCoopers czy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Do Savills dołączył w 2018 roku i wraz ze swoim zespołem doradza klientom m.in. przy projektach aranżacji powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych, a także w procesach planowania, budżetowania oraz nadzoru i oceny stanu technicznego inwestycji. Odpowiada też za rozwój współpracy z działami najmu Savills i dodatkowych usług z zakresu planowania strategicznego, zarządzania kosztami, tworzenia środowiska pracy, technicznego due-dilligence oraz certyfikacji ekologicznej.

Wirginia Leszczyńska, COO DL Invest Group

Od 11 lat pełni funkcję COO w firmie DL Invest Group. Specjalizuje się w analizie rynku nieruchomościowego oraz rentowności projektów inwestycyjnych. Obecnie do głównych obowiązków należy nadzór nad wszystkimi departamentami grupy kapitałowej, zarządzanie istniejącymi obiektami wchodzącymi w skład portfolio, analiza rentowności przyszłych inwestycji, analiza ryzyka inwestycyjnego. Ponadto Wirginia odpowiedzialna jest za utrzymywanie relacji inwestorskich z podmiotami zagranicznymi oraz reprezentuje grupę kapitałową na wydarzeniach zagranicznych. Komercjalizuje i sprawuje też nadzór nad nieruchomościami z segmentu logistyczno – magazynowego, prowadząc rozmowy z kluczowymi klientami DL Invest Group.

Policy Groups
2022-05-10, 09:00 am (this event is in the past)

Venue Online na platformie Zoom
Organiser BPCC, DL Invest Group, Savills

Policy Groups events coverages

Our solar-powered future

The BPCC’s Real Estate & Construction meeting for the fourth quarter of 2020 was again held online, and focused on photovoltaic power-generation for commercial and industrial buildings. Entitled Can our Buildings become our Power Stations? the webinar looked at the technical, commercial, regulatory and fiscal aspects of solar panels.

Event coverage details...

Managing water – future challenges for Poland

Climate researchers forecast that Poland will have shorter winters, with less snow; longer vegetative periods; drier, hotter summers punctuated with intense rainstorms. This will create new challenges for the Polish state, at national, regional and local levels.

Event coverage details...

Optimising Energy Costs in Aerospace Manufacturing

The BPCC’s Manufacturing Industries group met in Rzeszów again to discuss one of the most pressing issues facing manufacturers – the dramatic rise in energy prices, and what to do about them.

Event coverage details...

Developing the potential of Poland’s post-industrial land

The BPCC's Real Estate and Construction Policy Group met online on 22 June 2021 to discuss brownfield development – the remediation of land that had previously been used for industrial purposes. Given that most Polish cities have large swathes of such land, brownfield sites offer investors excellent locations, though cleaning up contamination is a challenge. The meeting considered the solutions involved in remediating and developing brownfield sites, showing on the basis of several case studies the benefits of such solutions.

Event coverage details...

Changing climate – changing Europe: an urgent need for adaptation

The BPCC’s Environment & CleanTech policy group met at the British Embassy on 1 June 2016 to raise awareness on the ongoing process of climate change and the need for adaptation measures.

Event coverage details...