Strona wydarzenia

Zmieniający się klimat: pilna potrzeba adaptacji

W imieniu Jego Ekscelencji Ambasadora Wielkiej Brytanii mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pod tytułem “Zmieniający się klimat – zmieniająca się Europa: pilna potrzeba adaptacji”.

Celem spotkania jest budowanie świadomości związanej z rozumieniem istoty postępującego procesu zmiany klimatu oraz koniecznością podjęcia działań związanych z adaptacją. Propozycja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – władz miejskich, przedstawicieli biznesu, towarzystw i organizacji społecznych o profilu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Program spotkania zamykają ramy tematyczne: czym jest zmiana klimatu i jak szybko postępuje, czego można oczekiwać w bliskiej przyszłości kilkudziesięciu lat i jakie działania należy podjęć, aby przygotować naszą codzienność do postępującej zmiany. Pragniemy stworzyć okazję do omówienia szans i zagrożeń wynikających z postępującej zmiany klimatu: przystosowania miast (project AdaptCity), warunków prowadzenia działalności gospodarczej (raport Mott MacDonald oraz Global Sustainability Institute „Zmiany klimatu a przetrwanie przedsiębiorstwa”).

Konferencja jest częścią Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja - 5 czerwca). Jest to ogólnoeuropejska inicjatywa, której głównym zadaniem jest promowanie i wspieranie stosowania zasad zrównoważonego rozwoju; w tym roku koncentrując się na poprawie jakości życia ludzi.

 

 

Agenda:

10:00 – 10:30 Rejestracja
10:30 – 10:40

Powitanie, Jego Ekscelencja Jonathan Knott, Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce

10:40 – 11:00

Taming the Flood. Natural Flood Management in the UK, prof. Jeremy Purseglove

11:00 – 11:20

The Paris Agreement and Climate Change, dr David Viner, Mott MacDonald

11:20 – 11:40

Zmieniający się klimat w Polsce w XXI wieku, dr Małgorzata Liszewska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski

11:40 – 12:00

Koszty zewnętrzne zmian klimatycznych, prof. dr hab. Tomasz Żylicz, Uniwersytet Warszawski, Global Compact Poland

12:00 – 12:15

Zmiany klimatu a regulacje prawne – czy jest klimat na zmiany prawa?, Beata Zys, Legal Adviser, Clifford Chance

12:15 – 12:30

Przerwa na kawę/herbatę

12:30 – 12:45

dr David Viner, przedstawienie raportu „Zmiany klimatu a przetrwanie przedsiębiorstwa

12:45 – 13:05

Climate-KIC w służbie innowacji budujemy lepsze jutro, Cezary Lejkowski, Climate KIC

13:05 – 13:25

Strategia adaptacji do zmian klimatu w Polsce (SPA2020) oraz miejskie plany adaptacji, Marcin Grądzki, Ministerstwo Środowiska

13:25 – 14:30

 Panel dyskusyjny Adaptacja miast do zmian klimatu – moderator dr Wojciech Szymalski

  • dr Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Adaptcity
  • dr Małgorzata Liszewska, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
  • Mieszkańcy tworzą wizję zrównoważonego miasta - foresight Konin2050, Justyna Król, Pracownia Miejska
  • Leszek Drogosz, dyrektor Biura Infrastruktury, Miasto Warszawa
  • Jak duża może być powódź na Wiśle w Warszawie? Prof. dr hab. Artur Magnuszewski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
  • Adaptacja systemu ochrony zdrowia w miastach do zmian klimatu, prof.dr hab. Krzysztof Błażejczyk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
  • Marcin Bejm, Radca Prawny, Clifford Chance
14:30

Lunch/ Networking

Spotkanie będzie w języku polskim. Prezentacje anglojęzyczne będa tłumaczone na język polski

Spotkanie  jest bezpłatne dla członków BPCC i zaproszonych gości.

Policy Groups
2016-06-01, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Ambasada Brytyjska, ul. Kawalerii 12, 00-468 Warszawa
Organizator: BPCC, British Embassy Warsaw, Mott MacDonald

Słowa kluczowe: zmiany klimatyczne

Relacja z wydarzenia

Relacje z wydarzeń w grupie