Strona wydarzenia

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi. Środowisko, Gospodarka, Prawo

Zasoby wodne to jedno z najważniejszych, niezastępowalnych dóbr narodowych. Polskie zasoby niestety należą do jednych z najniższych w Europie; zajmujemy tu dopiero 26. miejsce

Czy przyszłość, a nawet już teraźniejszość, gwarantuje nam bezpieczeństwo dostępu do wody? Zmiany klimatu z pewnością odgrywają tu znaczącą rolę. Właściwe zarządzanie zasobami wodnymi wiąże się ze  współpracą międzysektorową, a także z korzystaniem z odpowiednich technologii przez podmioty zużywające wodę.

Czego należy oczekiwać dziś i w przyszłości analizując możliwe zmiany zasobów oraz konieczne zmiany prawne i organizacyjne dostępu do wody? Jakie zagrożenia, ale na równi – jakie szanse oferuje przyszłość?

Program:

10:00 – 10:30 Rejestracja
10:30 – 10:40

Oficjalne otwarcie – Sarah Tiffin, Zastępca Szefa Misji, Ambasada Brytyjska

10:40 – 10:55

Wpływ zmian klimatu na dostępne zasoby wodne
Dr Aneta Afelt, Mott MacDonald

10:55 – 11:15

Ramy Instytucjonalne „Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie”
Mateusz Sztobryn, naczelnik Departamentu Zasobów Wodnych, Ministerstwo Środowiska

11:15 – 11:30

Wprowadzenie nowego Prawa Wodnego,
Daniel Chojnacki, Radca Prawny, Counsel,  DZP

11:30 – 11:45

Strategia adaptacji do zmian klimatu w Polsce (SPA2020)
Marcin Grądzki, Ekspert, Ministerstwo Środowiska

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:50

Panel dyskusyjny "Problemy teraźniejszości, wyzwania przyszłości"
Moderator: Dr Aneta Afelt
Marta Mikiewicz, Kierownik Działu Ochrony Środowiska, MPWiK m.st. Warszawy
Michał Januszewski, Dyrektor Produktu, ArcelorMittal Commercial Long Polska Sp. z o. o.
Daniel Chojnacki, Radca Prawny, Counsel,  DZP
Bartłomiej Morzycki, Government Relations Manager, 3M
Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny, Global Compact Poland

12:50 – 13:05

Ecosystem Services
Joanna Zawadzka, Cranfield University

13:05 – 13:25

Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami
Piotr Piórkowski, specjalista, Departament Planowania i Zasobów Wodnych, KZGW

Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzecza – z perspektywy konsultanta
Monika Kłosowicz, Mott MacDonald Polska Sp. z o.o.

13:25 – 14:30

Networking lunch

 

Policy Groups
2016-12-01, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce, Warszawa, ul. Kawalerii 12
Organizator: BPCC, Mott MacDonald, DZP, Ambasada Brytyjska

Słowa kluczowe: zasoby wodne

Relacje z wydarzeń w grupie