Strona wydarzenia

Zagrożenie wybuchem w przemyśle – obowiązki pracodawców wynikające z Dyrektywy 1999/92/WE (ATEX 137)

BPCC oraz GP Strategies – Lorien Engineering Solutions mają przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie poświęcone prawodawstwu polskiemu i unijnemu obwiązującego pracodawców, w których zakładach występują strefy zagrożenia wybuchem na stanowiskach pracy.

W programie szkolenia przewidziano również przedstawienie genezy powstawania wybuchu oraz omówienie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobiegania wybuchowi.

Wykład skierowany jest do dyrektorów zakładów, dyrektorów produkcji, przedstawicieli działów BHP oraz kierowników technicznych.

Program:

1. Wprowadzenie – ATEX

2. Prawo unijne i prawo polskie

3. Geneza powstania wybuchu

4. Podstawowe definicje

5. Parametry zapalności i wybuchowości

6. Klasyfikacja miejsc zagrożonych wybuchem

7. Urządzenia do stosowania w atmosferach wybuchowych

8. Środki organizacyjne

9. Ograniczenie szkodliwego działania wybuchu

Szkolenie poprowadzi Pani mgr inż. Marzena Sokołowska- inżynier procesów technologicznych z ponad 20-letnim doświadczeniem specjalizująca się w pracach inżynieryjnych na zlecenie przemysłu głównie farmaceutycznego i pokrewnych. Od ponad 10 lat swoje zainteresowania zawodowe rozszerzyła o aspekty związane z bezpieczeństwem produkcji m.in. techniki izolacji instalacji w przypadku pracy z substancjami wysokoaktywnymi, zagadnienia związane z zagrożeniem wybuchem.

Rejestracja: 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: daria.bak@bpcc.org.pl do dnia 10 września 2015.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.

Academy
2015-09-15, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Idea Place, Plac Solny 15 Wrocław
Organizator: British Polish Chamber of Commerce