Strona wydarzenia

Wielopokoleniowość na rynku pracy


Wyzwania jakie stają przed różnymi branżami: Produkcja, usługi, logistyka i IT w obliczu pokoleń XYZ


Partnerzy:

Agenda:

09.00 - 09.10 Przywitanie gości- Ilona Chodorowska, Branch director BPCC Wrocław

Panel I

09.10 - 09.30 Aglomeracja wrocławska - z myślą o zrównoważonym rynku pracy - Dariusz Ostrowski, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

09.30 - 09.50 Cztery pokolenia na rynku pracy – baby boomers, X, Y, Z – co je wyróżnia- Agnieszka Żarczyńska – Dobiesz, Uniwersytet Ekonomiczny i Żaneta Jaworska, Politechnika Wrocławska

09.50 - 10.40 Jak przyciągnąć i utrzymać młodych pracowników w wysoce konkurencyjnych branżach takich jak IT- Agnieszka Żarczyńska – Dobiesz, Uniwersytet Ekonomiczny i Żaneta Jaworska, Politechnika Wrocławska

1o.40 - 11.20 Czy w branży produkcyjnej da się pogodzić 4 pokolenia – jak skutecznie nimi zarządzać?- Marlena Bielecka, Faurecia Wałbrzych

11.20 - 11.40 Przerwa kawowa

Panel II

11.40 - 12.20 Czy starzenie się zespołu musi być problemem?- Magdalena Gurak, MPK

12.20 - 13.00 Prawne problemy zatrudnienia osób starszych- Wojciech Zając, SDZLEGAL SCHINDHELM

13.00 – 13.40 Wielopokoleniowość w dużych jednostkach biznesowych o różnym profilu – produkcja, IT, centrum zintegrowane jako jeden pracodawca- Bożena Michońska/Agnieszka Solecka, VOLVO Polska

13.40 – 14.20 Środowisko pracy activity-based working – czym jest i czy może być rozwiązaniem problemów współczesnych biur?- Maria Lorenc, HR Development Manager, Kinnarps Polska

14.20 - 15.00 Panel dyskusyjny- wszyscy prelegenci

15.00 – Lunch

Koszt uczestnictwa: 100 PLN + VAT

Rejestracja:
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. W razie problemów z rejestracją on-line, jest ona możliwa również poprzez wysłanie wiadomości zawierającej następujące informacje: imię i nazwisko, stanowisko, email, nazwa i adres firmy, NIP, na adres: wroclaw@bpcc.org.pl do dnia 6 marca 2015 (piątek).

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.


Academy
2015-03-10, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Radisson BLU, ul. Purkyniego 10, Sala AKADEMIA, Wrocław
Organizator: British Polish Chamber of Commerce