Strona wydarzenia

Świadomość i komunikacja wielokulturowa w Polsce

BPCC we współpracy z firmami SZKOLENIA ŁÓDŹ i MKM Support zapraszają na spotkanie Grupy Roboczej ds. zasobów ludzkich, poświęcone kluczowym zagadnieniom skutecznej komunikacji w międzynarodowych firmach działających w Polsce.


Spotkanie będzie szczególnie interesujące dla osób, odpowiadających za dobór i rozwój pracowników wchodzących w skład krajowych zespołów, które uczestniczą w realizacji międzynarodowych projektów i obsłudze transakcji zagranicznych.

Często zdarza się, że pracownicy, których codzienne obowiązki zawodowe wiążą się z regularnym kontaktem z zagranicznymi kontrahentami czy kolegami pracującymi w strukturach firmy poza Polską, nigdy nie byli poza jej granicami, a tym samym nie mieli bezpośredniej styczności z kulturą swoich rozmówców. Poziom wiedzy o różnicach w komunikacji, wynikających z odmienności wyznań, przekonań, wartości czy lokalnych tradycji, może przesądzić o powodzeniu bądź porażce danego projektu. Brak świadomości czy akceptacji różnic może prowadzić do zbędnych nieporozumień, a nawet zaprzepaścić sukces przedsięwzięcia.

Podczas spotkania dokonamy przeglądu technik, wspierających pracowników w rozwijaniu wrażliwości na różnice międzykulturowe i w podnoszeniu umiejętności komunikacyjnych. Pokażemy jak osoba biegle posługująca się językiem angielskim lecz obojętna na odmienności kulturowe może zrujnować obiecującą relację biznesową.

Spotkanie poprowadzi Timothy J. Bridgman, Brytyjczyk z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym w Polsce, od 10 lat realizujący szkolenia umiejętności międzykulturowych dla uczelni i firm o międzynarodowym zasięgu, jak też osób indywidualnych zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności komunikacyjnych i pragnących zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Maria Odorowicz, Partner w firmie MKM Support, w oparciu o konkretne studia przypadków, przedstawi sposoby na złagodzenie trudności we wzajemnej komunikacji w biznesie. Prelegentka podpowie też jak pozyskać bardziej wartościowych kandydatów na stanowiska w międzynarodowych korporacjach.

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatny egzemplarz opublikowanego na przełomie 2014/2015 r. przewodnika o komunikacji międzykulturowej w Polsce pod tytułem "Positively Disappointed".

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i jest bezpłatne dla członków BPCC oraz zaproszonych gości.
Koszt udziału dla pozostałych uczestników wynosi 150 zł + VAT od osoby.

R.S.V.P.: marta.chmielewska@bpcc.org.pl


Policy Groups
2015-04-17, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: British Polish Business Centre, ul. Marszałkowska 89, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce