Strona wydarzenia

Ulga na złe długi w VAT

Jeżeli Twój dłużnik zwleka z zapłatą to możesz odzyskać VAT z wystawionej faktury.  Natomiast, jeżeli ogłoszono jego upadłość, toczy się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne albo został wykreślony z rejestru VAT sprawa się bardzo komplikuje, choć nie jest bez wyjścia.

Prowadzący:
Daniel WIĘCKOWSKI, Tax Director, doradca podatkowy, numer uprawnień 11861

Daniel doradza Klientom funkcjonującym w branży nieruchomościowej, transportowej, FMCG, automotive oraz IT. Reprezentuje Klientów w trakcie postępowań podatkowych, jak również przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących VAT (w szczególności w zakresie miejsca opodatkowania i ulgi na złe długi) oraz CIT (w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej, zwolnień dla nowych inwestycji, IP BOX, podmiotów powiązanych).

W czasie COVID-19 warto sprawdzić, czy możemy zastosować ulgę na złe długi w VAT.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się:

•    jakie są ustawowe przesłanki zastosowania ulgi na złe długi;

•    jakie formalności muszą być spełnione;

•    czy polskie regulacje zgodne są z Dyrektywą VAT.

Webinar dedykowany jest:

•        Dyrektorom finansowym i Członkom zarządów;

•        Służbom księgowych;

•        Przedsiębiorcom.

Media Partners
2020-04-16, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Webinar
Organizator: RSM