Strona wydarzenia

Szanse i zagrożenia dla branży OZE w Polsce. Perspektywa 2015-2050

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Ambasada Brytyjska w Polsce i Polska Izba Gospodarki Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zapraszają na seminarium poświęcone perspektywie rynku energii odnawialnej.

Rozwój energetyki odnawialnej wzbudza wiele kontrowersji. Krytycy na pierwszym miejscu wymieniają wysokie koszty inwestycji oraz konieczność wspierania elektrowni słonecznych i wiatrowych przez tradycyjne źródła. Zwolennicy natomiast wskazują liczne korzyści takiej jak ograniczanie: zanieczyszczeń, emisji gazów cieplarnianych, importu surowców energetycznych oraz to, co dla Polski bardzo istotne tworzenie setek nowych miejsc pracy.

Ówcześnie, kontrowersyjnym stał się również temat polskiego sektora energetycznego, który w głównej mierze oparty jest na paliwach kopalnych oraz energetyce konwencjonalnej, co nie wpisuje się w założenia polityki Unii Europejskiej, która z kolei kładzie coraz większy nacisk na budowanie gospodarki niskoemisyjnej. Ogromną szansę daje rozwój energetyki rozporoszonej, natomiast tu nasuwają się podstawowe pytania: czy Polska gotowa jest sprostać wymogom Unii? W jakiej cenie muszą się sprzedawać zielone certyfikaty na aukcjach, aby zachęcić inwestorów do OZE? Jakie bariery można łatwo znieść, aby inwestycje w farmy wiatrowe, biogazownie bądź spalarnie śmieci się opłacały? Jaki będzie miała wpływ na debatę publiczną w tym temacie papieska encyklika? Dlaczego rząd już zamierza znowelizować ustawę o OZE, kilka miesięcy po wprowadzeniu jej w życie?

Nadchodzące wydarzenie będzie doskonałą okazją do znalezienia odpowiedzi na powyższe zagadnienia oraz przyjrzenia się potencjałowi i planom związanym z OZE obejmującym okres 2015-2050. Przedmiotem dyskusji podjętej przez przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych oraz świata biznesu będą również szanse i zagrożenia dla branży OZE w Polsce.

Agenda:

09:30 - 10:00    Rejestracja, kawa
10:00 - 10:10    Przywitanie, otwarcie seminarium
J.E. Robin Barnett, Ambasador Brytyjski
10:10 - 10:30    Szerokie spojrzenie na temat OZE, perspektywa 2015-2050 - Beata Wiszniewska, dyrektor, Polska Izba Gospodarki Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
10:30 - 10:40    Prawo polskie, dyrektywy unijne - pomagają czy przeszkadzają w rozwoju rynku OZE w Polsce? - Paweł Puacz, doradca prawny, Kancelaria Clifford Chance
10:40 - 11:50    Energia z odpadów – studium przypadku Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Bydgoszczy, Anna Trudzik, Inżynier Projektu, AECOM
10:50 - 11:00    Fundusze UE na OZE w perspektywie unijnej 2014-2020 - Tomasz Hoffmann, partner zarządzający, PNO CEE Consultants
11:00 - 11:30    Pytania do prelegentów, dyskusja
11:30 - 11:45    Przerwa kawowa
11:45 - 12:30    Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli NFOŚiGW, URE, PSEW, Episkopat Polski, Burmistrz Gminy Kobylnica
12:30 - 14:00    Lunch networkingowy

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla uczestników. Podczas konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Artykuł

Policy Groups
2015-10-15, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Ambasada Brytyjska w Warszawie, ul. Kawalerii 12
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Relacja z wydarzenia

Relacje z wydarzeń w grupie