Strona wydarzenia

Rok RODO i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa i Kancelaria DZP zaprasza na spotkanie grupy roboczej ds. telekomunikacji, mediów i technologii.

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zaczęło obowiązywać 25 maja 2018 roku i wymusiło zmiany we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej. Doczekało się też już nowelizacji z 4 maja 2019 r. W dokładnie rok po wprowadzeniu przepisów przyjrzymy się praktyce i skutkom RODO, a także wpływowi na świadczenie usług drogą elektroniczną. Warsztat poprowadzą prawnicy Kancelarii DZP, Bartosz Marcinkowski i Wojciech Dziomdziora.

Agenda:

1. Pierwsza rocznica obowiązywania RODO – pierwsze wnioski

2. Polityka Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz innych europejskich organów ochrony danych (w tym zwłaszcza brytyjskiego ICO)

3. Wpływ RODO na kolejne obszary biznesu – zmiany w kodeksie pracy, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawie telekomunikacyjnym

4. Nowe reguły dotyczące:

a. marketingu bezpośredniego
b. przesyłania niezamówionych informacji handlowych
c. rodzaju zbieranych danych
d. odpowiedzialności i rozliczalności z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z nowymi zasadami prowadzenia działalności

5. Przykłady wymaganych zmian – część warsztatowa / drafting session [w zależności od ilości uczestników spotkania]

6. Q&A, widoki na przyszłość

Bartosz Marcinkowski, Partner, DZP

Bartosz Marcinkowski dziedziną ochrony danych osobowych zajmuje się od ponad 20 lat. Jako radca prawny prowadził krajowe i międzynarodowe projekty z zakresu ochrony danych i prywatności w największych polskich i zagranicznych firmach. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Jest szefem zespołu ds. ochrony danych osobowych w kancelarii DZP.  

Problematyką ochrony danych zajmuje się naukowo, uzyskał w tej dziedzinie stopień doktora. Publikuje w języku polskim – jest autorem książek dotyczących tematyki RODO i nowej ustawy o ochronie danych osobowych – a także w językach angielskim i niemieckim. Zagadnienia ochrony danych w ujęciu północnoatlantyckim (na linii: Polska-UE-USA) prezentował na konferencjach i seminariach w Polsce i za granicą, w tym w USA i Kanadzie.

 

Wojciech Dziomdziora, Counsel, DZP

Wojciech Dziomdziora jest specjalistą w zakresie prawa telekomunikacji  i nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, rynków regulowanych, ochrony informacji oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Doradza wiodącym firmom medialnym, informatycznym i telekomunikacyjnym. Wspiera przedsiębiorców, szczególnie z branży mediów, telekomunikacji, IT i gospodarki elektronicznej w procesach regulacyjnych (reprezentacja przed UKE, KRRiT, UOKiK) oraz legislacyjnych.

Jest pełnomocnikiem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji ds. ochrony danych osobowych i zarządzania informacją. Jest arbitrem Komisji Prawa Autorskiego. Członek Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjmowania zgłoszeń od podmiotów konkurencyjnych.

Policy Groups
2019-05-24, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: BPCC, Zielna 37
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Relacja z wydarzenia

W dniu 24 maja 2019, prawie dokładnie rok po tym, jak rozporządzenie o ochronie danych osobowych weszło w życie, członkowie grupy nowych technologii BPCC spotkali się z ekspertem Kancelarii DZP, adwokatem Michałem Kluską, aby przyjrzeć się skutkom wprowadzenia przepisów.

Szczegóły relacji...