Strona wydarzenia

Praktyczne konsekwencje, obowiązki i potencjalne problemy wynikające z nowych regulacji

1 stycznia 2021 r. wejdą w życie zmiany w CIT stanowiące kolejny punkt unijnego planu przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania. Przepisy implementujące dyrektywę ATAD 2 zapobiegać mają wykorzystywaniu tzw. zjawiska hybrydyzacji.

Z założenia nowe regulacje mogą skutkować w konkretnych przypadkach wyłączeniem kosztów podatkowych wynikających z płatności do zagranicznych podmiotów powiązanych, ale też do podmiotów niepowiązanych w ramach tzw. uzgodnienia strukturalnego. Podobne zmiany zostały już wprowadzone przez pozostałe kraje UE. W praktyce, zastosowanie regulacji może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia po stronie podatnika m.in. weryfikacji pod kątem tego, jak dana płatność i jak dany kontrahent traktowani są na gruncie zagranicznych regulacji podatkowych.

W trakcie bezpłatnego webinaru skupimy się na praktycznych przypadkach i przykładach wynikających z implementacji nowych regulacji. Wskażemy na sytuacje, w których mogą pojawić się rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych a ponadto przedstawimy potencjalne problemy wynikające z nowych regulacji.

Agenda:

  • Najważniejsze pojęcia wprowadzone w nowym rozdziale 3a w ustawie o CIT

  • Sytuacje skutkujące odmową prawa do ujęcia kosztów (Podwójne odliczenie, Odliczenie bez opodatkowania)

  • Omówienie przypadków powodujących powstanie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych

  • Omówienie przypadków skutkujących obowiązkiem doliczenia do przychodów

  • Kluczowe konsekwencje i potencjalne problemy wynikające z nowych regulacji

  • Jak w praktyce dostosować się do regulacji dotyczących struktur hybrydowych?

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie.

Media Partners
2020-09-23, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Webinar
Organizator: Deloitte