Strona wydarzenia

PPE czy PPK, czyli o wyborze najlepszego planu emerytalnego dla swoich pracowników

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z Aviva Investors TFI zaprasza na spotkanie inwestycyjne dla członków BPCC poświęcone wyborowi najlepszego planu emerytalnego dla pracowników.

Adresatami spotkania są przedstawiciele działów personalnych, prawnych i finansowych średnich i dużych przedsiębiorstw.

Zgodnie z zapowiedziami rządowymi w najbliższych latach czekają nas duże zmiany w systemie emerytalnym. Bardzo istotne będzie powstanie obowiązkowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zgodnie z projektem ustawy, przyjętym przez rząd, na swoją przyszłą emeryturę odkładać będzie każdy pracownik wraz ze swoim pracodawcą, przy wsparciu państwa. PPK będzie rozwiązaniem obligatoryjnym dla Pracodawców.

Kto musi tworzyć PPK: Obowiązek utworzenia PPK obejmie w pierwszej kolejności firmy zatrudniające pow. 250 osób (od lipca 2019 roku według rządowego projektu ustawy). Później również średnie i mniejsze.

Agenda:  
9:30 – 10:30

Panel ekspercki

  • Przedstawienie założeń reformy emerytalnej
  • Szczegóły Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) - czy dotyczą mojej firmy?
  • PPK jako brytyjski model reformy w Polsce poznaj doświadczenia Aviva z Wielkiej Brytanii
10.30 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 12.00

Panel dyskusyjny

12:00

Zakończenie

Prelegenci:
Joanna Wójcik
Iwona Znamirowska

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. Udział jest bezpłatny.

Policy Groups
2018-11-15, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
Organizator: BPCC, AVIVA