Strona wydarzenia

Potencjalne zmiany w podatku od nieruchomości w kontekście wrześniowej nowelizacji prawa budowlanego

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która wprowadza ważne zmiany w zakresie procesu budowlanego.

Nowelizacja przepisów to oczywiście przede wszystkim spore zmiany w zakresie wymagań stawianych inwestorom w toku realizacji procesu budowlanego, ale po raz kolejny niosą też za sobą pytanie czy nowelizacja przepisów budowlanych może wpłynąć na kwestię podatku od nieruchomości („PoN”), a jeśli tak, to w jaki sposób?

Bazując na dotychczasowym podejściu organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, można dojść do wniosku, że wprowadzone zmiany mogą mieć istotny wpływ na kształt rozliczeń z tytułu podatku od nieruchomości. Z naszych analiz wynika, że na jego wpływ mogą mieć w szczególności poniższe zagadnienia

Agenda

Wychodząc naprzeciw ww. problemom, zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego będziecie mogli się Państwo dowiedzieć:

  • Jak poprzednie zmiany Prawa budowlanego wpływały na podatek od nieruchomości i jakich przedmiotów opodatkowania dotyczyły?

  • Jak przedstawia się potencjalna zmiana zakresu opodatkowania po wprowadzonych zmianach (w tym w szczególności w kontekście orzecznictwa sądowoadministracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego) oraz perspektywa możliwych działań organów podatkowych?

  • Jakie dodatkowe czynności należy rozważyć finalizując inwestycję budowlaną, by nie narazić się na ryzyko rozszerzenia zakresu opodatkowania?

  • W jaki sposób można przygotować się do zmian w opodatkowaniu i jak zmitygować potencjalne ryzyko powstania zaległości podatkowej?

Do kogo skierowany jest webinar?

Webinar jest kierowany głównie do członków zarządu, dyrektorów finansowych, dyrektorów podatkowych, pracowników działów księgowych oraz innych osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe w Państwa firmie. Webinar może być szczególnie interesujący dla podmiotów prowadzących lub planujących inwestycje budowlane, a także dla podmiotów, które prowadzą lub prowadziły w przeszłości spory z organami podatkowymi w zakresie opodatkowania budowli.

Media Partners
2020-11-18, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Webinar
Organizator: Deloitte