Strona wydarzenia

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji, dobre praktyki w compliance.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z kancelarią Filipiak Babicz zapraszają na spotkanie poświęcone odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Agenda:

9:00 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa
9:30

Idea odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli dlaczego podmiot zbiorowy w ogóle ma odpowiadać karnie?

 • Modele odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – czyli jak to wygląda w innych państwach?
 • Dotychczasowa regulacja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej funkcjonowanie w praktyce
 • Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli kiedy i za co odpowiada podmiot zbiorowy
 • Co zmienia się w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?
10:00

Rodzaje odpowiedzialności i potencjalne sankcje względem podmiotów

 • Podmiot zbiorowy jako podmiot odpowiedzialności – kim jest podmiot zbiorowy?
 • Odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego – za czyje zachowanie i w jaki sposób podmiot zbiorowy może zostać ukarany?
 • Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza – czym różni się od odpowiedzialności karnej?
 • Osoba fizyczna jako sprawca przestępstwa i jej rola w zakresie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
10:30

Przerwa na kawę

10:45

Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

 • Model postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Prawa i obowiązki podmiotu zbiorowego w trakcie trwania postępowania
 • Jakie środki zapobiegawcze mogą być stosowane względem podmiotu zbiorowego
 • Kiedy i jak może zostać ustanowiony zarząd przymusowy wobec podmiotu zbiorowego
 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – szanse i zagrożenia
11:15

Mechanizmy ochrony podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością – skuteczne praktyki  postępowania w sytuacji kryzysowej

 • Dobre praktyki compliance w ramach podmiotu zbiorowego
 • Kim jest sygnalista i jak z nim postępować?
 • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – dlaczego jest takie ważne?
 • Przykładowe rozwiązania w ramach wewnętrznych procedur compliance
12:00

 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. Udział jest bezpłatny.

Events
2019-02-27, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: siedziba BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce