Strona wydarzenia

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 2019. Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji, dobre praktyki w compliance

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa zaprasza na spotkanie poświęcone odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Projekt ustawy, który 11 stycznia 2019 roku trafił do Sejmu, zakłada m.in. kilkunastokrotne podwyższenia górnej granicy kary pieniężnej za czyny zabronione, rezygnację z wymogu uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunku odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego oraz możliwość orzeczenia rozwiązania lub likwidacji firmy. Podczas szkolenie eksperci z Kancelarii FILIPIAKBABICZ przedstawią wprowadzane zmiany oraz mechanizmy ochrony firmy przed odpowiedzialnością.

Agenda:

09:15 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa
9:30

Idea odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli dlaczego podmiot zbiorowy w ogóle ma odpowiadać karnie?

 • Modele odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – czyli jak to wygląda w innych państwach?

 • Dotychczasowa regulacja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej funkcjonowanie w praktyce

 • Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli kiedy i za co odpowiada podmiot zbiorowy

 • Co zmienia się w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?

10:00

Rodzaje odpowiedzialności i potencjalne sankcje względem podmiotów

 • Podmiot zbiorowy jako podmiot odpowiedzialności – kim jest podmiot zbiorowy?

 • Odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego – za czyje zachowanie i w jaki sposób podmiot zbiorowy może zostać ukarany?

 • Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza – czym różni się od odpowiedzialności karnej?

 • Osoba fizyczna jako sprawca przestępstwa i jej rola w zakresie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

10:30 Przerwa na kawę
10:45

Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

 • Model postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 • Prawa i obowiązki podmiotu zbiorowego w trakcie trwania postępowania

 • Jakie środki zapobiegawcze mogą być stosowane względem podmiotu zbiorowego

 • Kiedy i jak może zostać ustanowiony zarząd przymusowy wobec podmiotu zbiorowego

 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – szanse i zagrożenia

11:15

Mechanizmy ochrony podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością – skuteczne praktyki  postępowania w sytuacji kryzysowej

 • Dobre praktyki compliance w ramach podmiotu zbiorowego

 • Kim jest sygnalista i jak z nim postępować?

 • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – dlaczego jest takie ważne?

 • Przykładowe rozwiązania w ramach wewnętrznych procedur compliance

12:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.

Events
2019-03-26, 09:15 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Polaris Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 12, Opole
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: BPCC, Filipiak Babicz, Polaris