Strona wydarzenia

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 2019

Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji, dobre praktyki w compliance

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z kancelarią FILIPIAKBABICZ zapraszają na spotkanie poświęcone odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Agenda:

9:00 Rejestracja uczestników. Powitalna kawa
9:30

Idea odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli dlaczego podmiot zbiorowy w ogóle ma odpowiadać karnie?

 • Modele odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – czyli jak to wygląda w innych państwach?

 • Dotychczasowa regulacja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej funkcjonowanie w praktyce

 • Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli kiedy i za co odpowiada podmiot zbiorowy

 • Co zmienia się w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?

10:00

Rodzaje odpowiedzialności i potencjalne sankcje względem podmiotów

 • Podmiot zbiorowy jako podmiot odpowiedzialności – kim jest podmiot zbiorowy?

 • Odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego – za czyje zachowanie i w jaki sposób podmiot zbiorowy może zostać ukarany?

 • Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza – czym różni się od odpowiedzialności karnej?

 • Osoba fizyczna jako sprawca przestępstwa i jej rola w zakresie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

10:30

Przerwa na kawę

10:45

Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

 • Model postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

 • Prawa i obowiązki podmiotu zbiorowego w trakcie trwania postępowania

 • Jakie środki zapobiegawcze mogą być stosowane względem podmiotu zbiorowego

 • Kiedy i jak może zostać ustanowiony zarząd przymusowy wobec podmiotu zbiorowego

 • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – szanse i zagrożenia

11:15

Mechanizmy ochrony podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością – skuteczne praktyki  postępowania w sytuacji kryzysowej

 • Dobre praktyki compliance w ramach podmiotu zbiorowego

 • Kim jest sygnalista i jak z nim postępować?

 • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – dlaczego jest takie ważne?

 • Przykładowe rozwiązania w ramach wewnętrznych procedur compliance

12:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom


Spotkanie jest bezpłatne dla uczestników. Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.

Events
2019-04-17, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Radisson Blu Kraków ul. Straszewskiego 17
Organizator: Kancelaria FILIPIAKBABICZ

Słowa kluczowe: BPCC, Filipiak Babicz