Strona wydarzenia

Ochrona własności intelektualnej polskich przedsiębiorców działających w Chinach

W związku ze wzrostem zainteresowania w zakresie inwestowania przez polskich przedsiębiorców w Chinach i idącej w ślad za tym pierwszej aktywności na tamtejszym rynku, polscy przedsiębiorcy napotykają na przeszkody w prowadzeniu w tym kraju współpracy gospodarczej. Jedną z nich jest właśnie niedostateczna ochrona własności intelektualnej w Chinach.

SDZLEGAL SCHINDHELM we współpracy z SCHINDHELM Shanghai ma zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych w dniu 8 października 2015 r. we Wrocławiu na nieodpłatne szkolenie dotyczące ochrony własności intelektualnej w Chinach.

Bezspornym jest, iż rynek chiński niesie za sobą nowe możliwości współpracy dla polskich przedsiębiorców. Powinni oni jednak zdawać sobie sprawę z tego, że współpraca ta pociąga za sobą nie tylko liczne korzyści, ale też pewne zagrożenia. Przedsiębiorcy muszą zadbać o własność intelektualną tworzoną w ramach przedsiębiorstwa oraz w skuteczny sposób reagować na wszelkie próby jej naruszenia. Dość często dochodzi do naruszenia bądź próby naruszenia praw własności intelektualnej danego przedsiębiorcy, poprzez wprowadzenie na określony rynek podrabianych towarów. Przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej mają w efektywny sposób pomagać przedsiębiorcom w walce z tymi zjawiskami oraz nieuczciwymi konkurentami, którzy wykorzystując bezprawnie czyjąś własność intelektualną, osiągają z tego tytułu zysk lub inne korzyści.

Podczas konferencji nawiążemy do zakresu ochrony praw własności intelektualnej w Chinach oraz wskażemy na odmienności systemu ochrony tych praw w tym kraju w porównaniu do Polski. Ponadto wyjaśnimy, jakie prawne możliwości mają przedsiębiorcy, aby zabezpieczyć ochronę swoich znaków, wzorów przemysłowych, jak również wskażemy właściwą drogę postepowania rejestracyjnego. Naszą konferencję będziemy opierać na konkretnych przykładach i wskazywać rozwiązania, które pozwolą uniknąć dotychczasowych błędów polskich przedsiębiorców, którzy działają już na chińskim rynku. Spotkanie zakończy panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych przedstawicieli lokalnych firm, którzy posiadają już doświadczenie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej na tamtejszym rynku.

PRELEGENCI

RAYMOND KOK – adwokat kierujący od 8 lat kancelarią SCHINDHELM Shanghai z siedzibą w Szanghaju, który na co dzień wspiera przedsiębiorców w zakresie doradztwa prawnego w ramach zagranicznych inwestycji, prawa własności intelektualnej, prawa spółek, szeroko rozumianego prawa umów oraz międzynarodowych transakcji M&A. Ponadto wspomaga również przedsiębiorców z państw Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia ich działalności gospodarczej na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

BARTOSZ ZIÓŁEK – prezes zarządu Amber Foods International LTD, który zaprezentuje case study spółki Amber Foods International; Pan Ziółek posiada kilkunastoletnie międzynarodowe doświadczenie biznesowe w zakresie rozwijania startupów na nowych rynkach, zwłaszcza emerging markets (m.in. Chiny), tworzenia spółek prawa handlowego, wdrażania strategii business development i nowych technologii; obecnie zarządza również spółką Amber Foods Polska, zajmującą się wprowadzaniem europejskich produktów na rynki azjatyckie.

MIEJSCE ORAZ CZAS SZKOLENIA

Szkolenie odbędzie się dnia 8 października 2015 r. w hotelu Campanile Wrocław Centrum (ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław) okolice dworca PKS w godzinach od 9.00 do 13.00.

Po szkoleniu zapraszamy Państwa na wspólny lunch w restauracji hotelowej.

Dla uczestników, którzy będą chcieli skorzystać z oferty noclegowej, hotel przygotował atrakcyjne ceny. Przy rezerwacji proszę powołać się na tę konferencję. Parking przy hotelu dla uczestników konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia do dnia 30 września 2015 r. na adres mailowy: katarzyna.gospodarowicz@sdzlegal.pl

Ilość uczestników ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Media Partners
2015-10-08, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Campanile Wrocław Centrum (ul. Ślężna 26, 53-302 Wrocław)
Organizator: SDZLEGAL SCHINDHELM