Strona wydarzenia

Nowa regulacja ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know - how – na co zwrócić uwagę by się na nią przygotować?

BPCC wraz z Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zapraszają na szkolenie dotyczące zmian w przepisach o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa (know – how). Celem szkolenia jest przedstawienie obszarów, w których zostaną wprowadzone zmiany, ich praktycznych skutków oraz możliwości przeciwdziałania ryzykom wynikającym z nowej regulacji.

Ochrona informacji, rozwiązań i innowacji jako tajemnic przedsiębiorstwa jest powszechnie stosowana na rynku. Przeprowadzone w UE badania pokazują, że przedsiębiorcy niezależnie od branży, w której działają i wielkości firmy właśnie przepisy o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa wskazują najczęściej jako podstawę ochrony wprowadzanych przez nich innowacji. Ochrona ta wymaga jednak dla swojej skuteczności przyjęcia odpowiedniej strategii obejmującej  m.in. zawarcie odpowiednich umów działania, a także uwzględnienie uregulowania ustawowego.

Regulację ustawową ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa czekają natomiast w najbliższych miesiącach istotne zmiany, które wynikają z uchwalenia Dyrektywy 2016/943. Będą one miały znaczenie nie tylko dla działań i strategii przyjmowanych na przyszłość, lecz również mogą wpłynąć na ograniczenie skuteczności dotychczas stosowanych strategii ochrony know – how, czy też wykorzystywanych wzorów umów. Ważne jest zatem wcześniejsze przygotowanie się do nich.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli uzyskać odpowiedzi na wątpliwości dotyczące m.in. tego:

  • Co kryje się pod nową definicją tajemnicy przedsiębiorstwa?

  • Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać ochronę informacji poufnych?

  • Jakie środki można podjąć w razie naruszenia naszych tajemnic i co się zmieni w tym zakresie w związku z uchwaleniem Dyrektywy?

  • W jakich przypadkach ustawodawca unijny zdecydował, że tajemnica przedsiębiorstwa nie powinna być chroniona?

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności know – how i informacje poufne. Spotkanie zamknięte jest natomiast dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych i firm doradczych. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Szkolenie poprowadzą:

r.pr. dr Zbigniew Pinkalski, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
apl. radc. Ewa Nagy, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Policy Groups
2018-02-21, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: tajemnica przedsiębiorstwa

Relacja z wydarzenia

W dniu 21 lutego 2018 r. w Warszawskim biurze BPCC odbyły się warsztaty zatytułowane: „Nowa regulacja ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know - how – na co zwrócić uwagę by się na nią przygotować?” zorganizowane we współpracy z prawnikami z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. – r.pr. dr Zbigniewem Pinkalskim oraz apl. radc. Ewą Nagy.

Szczegóły relacji...