Strona wydarzenia

Marka osobista w biznesie – rozwój w świecie VUCA

Zapraszamy liderów zespołów, menedżerów, współwłaścicieli start-up, osoby planujące zmiany w swojej karierze zawodowej lub rozpoczęcie nowych projektów.

Zmieniające się wymagania, oczekiwania i ciągła potrzeba adoptowania się do nowych okoliczności w realiach VUCA World – wymaga zwinności. W nieprzewidywalnym świecie ciągłych zmian organizacje wdrażają zwinne sposoby zarządzania, zwinne zespoły, a także oczekują od liderów i członków zespołów zwinności osobistej, a przedsiębiorcy zwinnie rozwijają swój biznes. Dlatego markę osobistą w biznesie współcześnie buduje się na wartościach opartych na agile personality – zwinności osobistej.

Podczas webinaru porozmawiamy o budowaniu marki osobistej opartej na solidnych podstawach, która wzmocni Twoją atrakcyjność dla klientów, pracodawców czy współpracowników, co ma znaczenie w dzisiejszym VUCA World, gdzie zmieniająca się z dnia na dzień rzeczywistość wymaga jednak od nas zwinności i wartości jaką dajemy innym.

Buduj swoją markę osobistą zwinnie i odpowiedz sobie na pytanie jak chcesz być postrzegana czy postrzegany w relacjach biznesowych i w działaniach rozwijających Twoją karierę.

Beata Krzos – Prezes i współzałożyciel Akademii Wellbeing Sp. z o.o. i AMM Systems Sp. z o.o.. Trener, coach, certyfikowany praktyk HeartMath®, certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping, wykładowca MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami międzynarodowymi i badawczo-rozwojowymi współfinansowanymi przez Unię Europejską, a także ponad 10 lat doświadczenia w rozwijaniu start-upu IT i budowania efektywnych zespołów w świecie VUCA. Prowadzi szkolenia i warsztaty, podczas których współpracuje z zespołami nad rozwojem ich potencjału i umiejętności rozwiązywania istotnych i złożonych problemów w działaniu oraz uczenia się współpracy w zespole. Rozwija zdolność członków zespołu do skutecznego działania i osiągania celów. Łączy narzędzia, techniki, metody rozwoju osobistego z wiedzą z zakresu neuronauki oraz najnowszymi badaniami naukowymi. W ramach działalności Akademii Wellbeing rozwija programy redukcji stresu, samoregulacji oraz równowagi w życiu osobistym i zawodowym w celu osiągnięcia lepszego samopoczucia i zdrowia, większej efektywności osobistej, zadowolenia i sukcesów w życiu.
 
Krystian Olek – pracuje na stanowisku asystenta  w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz starszego asystenta w Studium Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przedsiębiorczości,  zarządzania operacyjnego oraz funkcjonowania młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up. Ponadto jest przedsiębiorcą, który na co dzień prowadzi działalność szkoleniową i doradczą.W ostatnich dwóch lata zrealizował kilkanaście projektów doradczych dla sektora MŚP. Posiada kilkuletnie   doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń z tematyki budowania zespołów, pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczych oraz opracowywania strategii rozwoju firm. Współorganizator międzynarodowych corocznych warsztatów przedsiębiorczości we współpracy z uczelniami zagranicznymi, m.in. z Niemiec, Szkocji, Finlandii, Portugalii Brazylii oraz Chin. Prywatnie miłośnik muzyki jazzowej oraz podróży, które rozwijają jego pasje i stawiają w życiu nowe cele.
 
Estera Piwoni-Krzeszowska – coach w procesie akredytacji ICF, doktor habilitowana nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka akredytowanego programu szkolenia coachów „Mistrz coachingu” realizowanego przez Szkołę Coachów Meritum, uczestniczka studiów podyplomowych „Coaching z elementami psychologii” na SWPS. Pracę naukową łączy z praktyką świadcząc usługi badawczo-rozwojowe oraz doradcze z zakresu zarządzania strategicznego (badania i analizy rynku oraz podmiotów otoczenia przedsiębiorstwa) oraz zarządzania relacjami z podmiotami otoczenia (budowanie i wdrażanie strategii zarządzania relacjami z podmiotami otoczenia). Ekspert w dziedzinie zarządzania wartością relacji z klientami, w tym definiowania wartości relacji, diagnozy i analizy wartości relacji, rozwiązywania problemów budowania portfela relacji o pożądanej wartości w oparciu o autorską metodę jej pomiaru. Autorka około 80 publikacji naukowych, w tym książki pt. „Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami”. W dorobku posiada wiele godzin zrealizowanych warsztatów podstaw wiedzy menedżerskiej dla przedstawicieli różnych grup zawodowych uczestniczących w studiach podyplomowych. Wieloletni szkoleniowiec kształtowania relacji z klientami. Współpracowała m.in. z „OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu, Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości prowadząc kursy i warsztaty. Pasjonatka coachingu marki osobistej jako podstawy budowania wartościowych relacji inter-pracowniczych i międzyorganizacyjnych. Praktykujący tutor akademicki z dużym doświadczeniem kreowania przyszłych liderów biznesu.

 

Media Partners
2020-10-12, 15:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: on-line
Organizator: BPCC, Akademia Wellbeing