Strona wydarzenia

„Krajowa Administracja Skarbowa od kuchni - zmiany w administracji skarbowej w ujęciu praktycznym”

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”). Nowe regulacje w istotny sposób zmieniły dotychczasowy kształt administracji podatkowej. Zmianie uległa struktura organów podatkowych, ich kompetencje a także rodzaje postępowań podatkowych oraz zasady ich prowadzenia.

Wskutek zmian wprowadzonych ustawą o KAS dotychczasowa administracja podatkowa, skarbowa i celna zostały skonsolidowane w jeden aparat – KAS. Zdaniem Ministerstwa Finansów KAS wpłynie na zwiększenie efektywności walki z szarą strefą oraz uszczelnieni systemu podatkowego. Prowadzona reforma ma również na celu uproszczenie obsługi podatników.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na spotkanie, w trakcie którego będą mieli Państwo okazję poznać praktyczne aspekty funkcjonowania nowych organów podatkowych, ich kompetencje oraz zakres działań. W trakcie spotkania specjaliści z firmy PwC opowiedzą Państwu o nowych zasadach prowadzenia postępowań przez organy podatkowe. Podczas spotkania będą mieli Państwo również okazję uzyskać odpowiedzi na pytania, w jaki sposób nowe regulacje wpłyną na dotychczas prowadzone u podatników postępowania i ich dalszy przebieg.

Zakres przedmiotowy spotkania:

1. KAS z perspektywy podatnika – zestawienie zagadnień, które ulegną zmianie w skutek wejścia w życie ustawy o KAS oraz tych, które nie zmienią się.
2.

Nowa struktura organizacyjna organów podatkowych po wejściu w życie przepisów o KAS:

 • Szef KAS
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
 • Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej
 • Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych i Urzędów Skarbowych

Omówienie podstawowych funkcji i zadań. Porównanie ze stanem przed 1 marca 2017.

3.

Wydawanie interpretacji indywidualnych w świetle regulacji o KAS. Rola Dyrektora KIS, nowa procedura wydawania interpretacji (nowe ORD-IN), przepisy przejściowe.

4.

Zmiany organizacyjne w zakresie prowadzenia kontroli - kto, co i u kogo będzie mógł kontrolować po 1 marca 2017 r. Różnice prawne i praktyczne w stosunku do stanu obecnego. Kontrola urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych.

5.

Przebieg kontroli prowadzonej przez urzędy celno-skarbowe (poprzednio UKS)

 • wszczęcie kontroli,
 • prawo do korekty deklaracji w teorii i praktyce- możliwości i zagrożenia
 • przebieg kontroli w nowym modelu
 • postępowanie podatkowe po kontroli, po 1 marca
 • tryb odwoławczy w nowym reżimie prawnym
6.

Prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2017, w szczególności:

 • udostępnianie dokumentów
 • przesłuchanie świadków
 • udzielanie wyjaśnień
7.

Pytania i odpowiedzi

Termin spotkania: 14 marca 2017 r.

Godz. spotkania: 9.30

Czas trwania: 1h 30’, 15’ przerwy, 45’

Policy Groups
2017-03-14, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Organizator: BPCC, PwC

Relacje z wydarzeń w grupie

Podatkowa ewolucja JPK rozpoczęta

Elektroniczne kontrole podatkowe, to nowa rzeczywistość firm. O tym, jak przygotować się do zmian opowiedzieli eksperci podczas konferencji „Perspektywa rozwoju systemu podatkowego i jego wpływ na przedsiębiorstwa w Polsce”, poświęconej Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu.

Szczegóły relacji...

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli o wyborze planu emerytalnego dla swoich pracowników

29 listopada w Poznaniu, odbyło się kolejne spotkanie BPCC & Aviva Investors poświęcone ustawie o  pracowniczych planach kapitałowych.

Szczegóły relacji...

Dlaczego warto inwestować w charytatywność

Szkolenie  zorganizowane w dniu 27.09. 2016 przez MF Szkolenia "Dlaczego warto inwestować w charytatywność”; okazało się ważnym wydarzeniem dla przybyłych członków BPCC.

Szczegóły relacji...

Prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników

Na spotkaniu grupy roboczej BPCC ds. zarządzania kadrami, które odbyło się w Warszawie we wtorek, 25 października 2016 r., eksperci kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds przybliżyli uczestnikom prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników.

Szczegóły relacji...

Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej

11 kwietnia BPCC w ramach prac grup roboczych ds. podatków i reformy finansów oraz nieruchomości i budownictwa współorganizowała wspólnie z firmą KR Group spotkanie „Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej”.

Szczegóły relacji...

Śniadanie biznesowe – Jednolity Plik Kontrolny

11-go października 2017 roku odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone tematyce Jednolitego Pliku Kontrolnego. Współorganizatorami spotkania była Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz firmy Grant Thornton i Sage.

Szczegóły relacji...

Pracownicze Plany Kapitałowe z Aviva Investors

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jest najdłużej konsultowaną legislacją obecnej kadencji.

Szczegóły relacji...

Rewolucja w podatkach od 2019 roku – VAT, CIT oraz schematy podatkowe

22 maja 2019 roku w siedzibie BPCC odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. podatków w formule śniadania podatkowego przeprowadzonego przez doradców podatkowych z Accreo.

Szczegóły relacji...