Strona wydarzenia

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny to swego rodzaju rewolucja w podejściu przez organy podatkowe do kwestii kontroli. Niezmiernie istotne jest, aby każdy podatnik był gotowy do kontroli podatkowych prowadzonych przez organ podatkowy w oparciu o Jednolity Plik Kontrolny. Ta gotowość to nie tylko gotowość techniczna czy technologiczna, ale przede wszystkim gotowość merytoryczna.

W trakcie spotkania eksperci PwC:

  • przypomną koncepcję Jednolitego Pliku Kontrolnego;

  • przedstawią harmonogram prac Ministerstwa Finansów nad Jednolitym Plikiem Kontrolnym;

  • zaprezentują i skomentują struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego, które ukazały się 23 grudnia 2015 roku;

  • przedstawią listę zidentyfikowanych problemów oraz niejasności wynikających z zakresu danych w zaprezentowanych strukturach Jednolitego Pliku Kontrolnego;

  • wskażą zagadnienia oraz wątpliwości związane z obowiązkiem przedstawiania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego;

  • zaproponują jak przygotować się do generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego;

  • odpowiedzą na Państwa pytania.

Spotkanie poprowadzą:

Marcin Sidelnik – dyrektor w dziale prawno-podatkowym, ekspert w zakresie systemowych rozwiązań podatkowych, współautor koncepcji e-Administracja i e-Podatki 2 – projektów realizowanych przez Ministerstwo Finansów

Marcin Madej – starszy menedżer w dziale prawno-podatkowym, ekspert w zakresie automatyzacji i optymalizacji procesów rozliczeń i raportowania podatkowego.

Spotkanie grupy roboczej BPCC ds. podatków i reformy finansów skierowane jest do wszystkich Członków Izby w szczególności zajmujących się kwestiami podatkowymi. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Policy Groups
2016-02-16, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: PwC, Al. Armii Ludowej 14, Warszawa, 9 piętro
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: BPCC, PwC, Jednolity Plik Kontrolny

Relacja z wydarzenia

Do ordynacji podatkowej trafią przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego czyli formatu ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.

Szczegóły relacji...

Relacje z wydarzeń w grupie

Podatkowa ewolucja JPK rozpoczęta

Elektroniczne kontrole podatkowe, to nowa rzeczywistość firm. O tym, jak przygotować się do zmian opowiedzieli eksperci podczas konferencji „Perspektywa rozwoju systemu podatkowego i jego wpływ na przedsiębiorstwa w Polsce”, poświęconej Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu.

Szczegóły relacji...

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli o wyborze planu emerytalnego dla swoich pracowników

29 listopada w Poznaniu, odbyło się kolejne spotkanie BPCC & Aviva Investors poświęcone ustawie o  pracowniczych planach kapitałowych.

Szczegóły relacji...

Dlaczego warto inwestować w charytatywność

Szkolenie  zorganizowane w dniu 27.09. 2016 przez MF Szkolenia "Dlaczego warto inwestować w charytatywność”; okazało się ważnym wydarzeniem dla przybyłych członków BPCC.

Szczegóły relacji...

Prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników

Na spotkaniu grupy roboczej BPCC ds. zarządzania kadrami, które odbyło się w Warszawie we wtorek, 25 października 2016 r., eksperci kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds przybliżyli uczestnikom prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników.

Szczegóły relacji...

Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej

11 kwietnia BPCC w ramach prac grup roboczych ds. podatków i reformy finansów oraz nieruchomości i budownictwa współorganizowała wspólnie z firmą KR Group spotkanie „Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej”.

Szczegóły relacji...

Śniadanie biznesowe – Jednolity Plik Kontrolny

11-go października 2017 roku odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone tematyce Jednolitego Pliku Kontrolnego. Współorganizatorami spotkania była Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz firmy Grant Thornton i Sage.

Szczegóły relacji...

Pracownicze Plany Kapitałowe z Aviva Investors

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jest najdłużej konsultowaną legislacją obecnej kadencji.

Szczegóły relacji...

Rewolucja w podatkach od 2019 roku – VAT, CIT oraz schematy podatkowe

22 maja 2019 roku w siedzibie BPCC odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. podatków w formule śniadania podatkowego przeprowadzonego przez doradców podatkowych z Accreo.

Szczegóły relacji...