Strona wydarzenia

Jak zwiększenie bezpieczeństwa pracowników może wpłynąć na zyski firmy?

BPCC,  Gi Group Training, dywizja szkoleniowa należąca do Gi Group wiodącego międzynarodowego dostawcy usług HR dla biznesu (rekrutacje, oursourcing , IT, szkolenia, itd.) oraz Dehora Consultancy Group, serdecznie zapraszają przedstawicieli kadry zarządzającej na spotkanie, na którym wspólnie poszukamy odpowiedzi na pytanie czym jest thinkSAFE i jak zwiększenie bezpieczeństwa pracowników może wpłynąć na zyski firmy?

Zgłębimy temat roli lidera w procesie zmiany zachowań i postaw u pracowników. Porozmawiamy o tym jak, bieżące zaangażowanie kadry managerskiej wpływa na tworzenie kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy sprawiając, że bezpieczne zachowania stają się nawykiem. Oraz zastanowimy się jak work-life balance wpływa na jakość pracy, zyski firmy oraz motywację i rotację pracowników.

Udział w spotkaniu umożliwi znalezienie odpowiedzi na pytania :

  • Dlaczego bezpieczeństwo stało się kluczowym obszarem wspierającym biznes?

  • Jak wykorzystać budowanie kultury bezpieczeństwa w rozwoju biznesu?

Poruszana tematyka:

  • Jak stworzyć wyższy poziom proaktywnych zachowań w obszarze bezpieczeństwa wśród pracowników

  • Zmniejszenie rotacji pracowników w firmie

  • Zwiększenie poziomu motywacji i wydajności pracowników

  • Podniesienie poziomu jakości i wydajności produkcji

  • Zmniejszenie kosztów związanych z absencją pracowników oraz wypadkami

  • Planowanie czasu pracy a bezpieczeństwo

Program:

9:30 - 9:40 Powitanie
9:40 - 11:30

Warsztat

11:30 - 12:00

Prezentacja Business Case

12:00 - 12:30

Sesja Q&A

Każda zmiana w organizacji zaczyna się od Lidera. Także zmiana kultury myślenia o bezpieczeństwie u pracowników powinna zaczynać się od wypracowania wartości i zasad bezpieczeństwa oraz ich przestrzegania u osób zarządzających firmą.

Prowadzący:

Katarzyna Izabela Syrówka

Praktyk biznesu posiadająca 20 lat doświadczenia w marketingu, sprzedaży i zarządzaniu strategicznym. Ekspertka w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi i ich rozwijaniu, przygotowaniu i wdrażaniu planów sprzedażowych oraz planowaniu i wdrażaniu kompleksowych programów szkoleniowych. Specjalizuje się także w strategicznym rozwoju biznesu i wprowadzaniem firm na polski rynek. Posiada wysokie kompetencje sprzedażowe i negocjacyjne, jednocześnie nieustannie poszukując innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój biznesu. Doradca biznesowy w budowaniu i kreowaniu kierunku rozwoju przedsiębiorstw. Obecnie prowadzi projekt wdrażania Kultury bezpieczeństwa w biznesie- thinkSAFE®

Prywatnie aktywnie wspiera kobiety przy powrocie na rynek pracy organizując szkolenia zawodowe. W toku swojej kariery zawodowej wprowadzały na Polski rynek takie marki jak: McDonald’s, Norwich Union, Sampo, Hotel Narvil, Grupa HzH i inne. 

 

Paweł P. Mlicki, PhD

Jest psychologiem społecznym, mediatorem, konsultantem organizacyjnym. Od 10 lat pracując dla firmy Déhora pomaga organizacjom w optymalizacji planowania korporacyjnego czasu pracy.

Interesuje się m. in. etyką zawodową i działaniami antykorupcyjnymi, zarządzaniem zmianą i współpracą międzynarodową w ramach Unii Europejskiej.
Po kilkunastu latach pracy naukowej na uniwersytetach w Polsce i Holandii kontynuował karierę jako doradca holenderskiej policji i Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarze międzynarodowej współpracy w zwalczaniu ciężkiej, zorganizowanej przestępczości.

Od wielu lat współpracuje jako wykładowca z European Institute of Public Administration w Maastricht i z École nationale d'administration w Strasburgu.

Był członkiem Rad Nadzorczych firm Job Net oraz PZU NFI Management oraz członkiem Zarządu Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Smart Venture S.A.

 

Policy Groups
2017-10-25, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: thinkSAFE

Relacja z wydarzenia

W dniu 25.10.2017 r na spotkaniu organizowanym przez BPCC  pt. „Jak zwiększenie bezpieczeństwa pracowników może wpłynąć na zyski firmy?”, przedstawicielka Gi Group Training, Katarzyna Syrówka zaprezentowała uczestnikom rozwiązanie „Think Safe”, którego zastosowanie w organizacji znacznie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz sytuację finansową firmy.

Szczegóły relacji...

Relacje z wydarzeń w grupie

Talent i rozwój kadry zarządzającej

Grupa Robocza ds. Zasobów Ludzkich jest niezwykle prężna i aktywna w tym kwartale. Dzień po spotkaniu omawiającym płacę i wydajność, 6 października zespół spotkał się ponownie aby porozmawiać o rynku pracy na szczeblu kierowniczym. 

Szczegóły relacji...

Dlaczego warto inwestować w charytatywność

Szkolenie  zorganizowane w dniu 27.09. 2016 przez MF Szkolenia "Dlaczego warto inwestować w charytatywność”; okazało się ważnym wydarzeniem dla przybyłych członków BPCC.

Szczegóły relacji...

Prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników

Na spotkaniu grupy roboczej BPCC ds. zarządzania kadrami, które odbyło się w Warszawie we wtorek, 25 października 2016 r., eksperci kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds przybliżyli uczestnikom prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników.

Szczegóły relacji...

„Równe traktowanie w zatrudnieniu – zagadnienia praktyczne i aktualne orzecznictwo sądowe”

W dniu 18 lipca 2017r., w siedzibie BPCC, odbyło się szkolenie „Równe traktowanie w zatrudnieniu – zagadnienia praktyczne i aktualne orzecznictwo sądowe” przygotowane przez firmę szkoleniową MF Szkolenia.

Szczegóły relacji...

Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach produkcyjnych w obliczu malejącej dostępności siły roboczej na rynku pracy

Dnia 14 lutego 2017 r w fabryce CeDo, w oddalonych o 30 km od stolicy Dolnego Śląska Kątach Wrocławskich, Brytyjsko Polska Izba Handlowa zorganizowała spotkanie grupy roboczej ds. produkcji. Tematem przewodnim były zagadnienia związane z rekrutacją oraz rotacją pracowników fabryk, czyli wyzwania, którym lokalni pracodawcy muszą stawić czoła przy obecnym spadku bezrobocia w Polsce.

Szczegóły relacji...

Migranci w Polsce – rola sektora prywatnego

W środę, 15 marca 2017 r. na spotkaniu grup roboczych BPCC ds. Zarządzania Kadrami i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które odbyło się w warszawskiej siedzibie Krajowego Biura Międzynarodowej Organizacji ds Spraw Migracji (IOM) podjęliśmy rozmowę o korzyściach, jakie przedsiębiorcy mogą czerpać ze współpracy z IOM oraz podmiotami tworzącymi Krajową Platformę Współpracy na Rzecz Integracji.

Szczegóły relacji...

Wrocław - Prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników

Dnia 3 lutego 2017 roku we wrocławskim hotelu Hilton odbyło się szkolenie pt. ,,Prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników”. Spotkanie opierało się na ekspertyzach specjalistów kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, a patronatem objęła je Brytyjsko Polska Izba Handlowa.

Szczegóły relacji...

Jak zarządzać podróżami służbowymi, aby osiągać największe korzyści?

„Czas pracownika jest drogi, dlatego planując podróże służbowe najlepiej korzystać z TMC (Travel Management Companies)” usłyszeliśmy od Elżbiety Zysnarskiej- przedstawiciela firmy FCm Travel Express podczas ostatniego spotkania Grupy Roboczej ds. Zasobów Ludzkich.

Szczegóły relacji...