Strona wydarzenia

Jak kluczowe zmiany rynkowe wpływają na sektor budownictwa w Polsce

Kolejne spotkanie grupy roboczej ds. nieruchomości i budownictwa przyjmie formę dyskusji na temat kluczowych kwestii będących obecnie przedmiotem największego zainteresowania w tym sektorze.

  • Zmiany w prawie planowania - czy deweloperom będzie trudniej czy łatwiej uzyskać pozwolenie na budowę?

  • Mieszkanie + - jakie szanse na powodzenie ma sztandarowy program rządowy? Jakie są jego reperkusje dla strony podażowej branży?

  • Rynek pracy - czy ograniczenia na rynku pracy spowalniają wzrost w budownictwie?

  • Ceny materiałów budowlanych – czy rosną szybciej niż rynek?

  • Czy polskie nieruchomości jako klasa aktywów wreszcie zaczynają wykazywać wysokie zwroty z inwestycji?

Format spotkania, to otwarta dyskusja bez prezentacji, gdyż zależy nam na wymianie informacji rynkowych pomiędzy uczestnikami.

Spotkanie odbędzie się zgodnie z Regułą Chatham House - cokolwiek zostało powiedziane na spotkaniu, może zostać powtórzone na zewnątrz, ale nie zostanie przypisane mówcy.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w BPCC oraz zaproszonych gości.

Policy Groups
2018-03-16, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Organizator: BPCC

Relacje z wydarzeń w grupie

Start-upy i ich rola w rewitalizacji przestrzeni miejskiej

W dniu 28 października br. w warszawskim Teatrze Scena Prezentacje odbyła się wspólna konferencja Grup Roboczych ds. Budownictwa oraz Telekomunikacji, Mediów i Technologii Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC). Członkowie BPCC mogli zapoznać się z perspektywami rozwoju Warszawy. Firmy Capital Park i Cushman & Wakefield zorganizowały konferencję w centralnie położonej, dawnej Fabryce Norblina z XIX wieku, która zostanie zrewitalizowana jako obiekt wielofunkcyjny ArtN. Kompleks ArtN stanie się miejscem współpracy pomiędzy start-upami i korporacjami.

Szczegóły relacji...

Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej

11 kwietnia BPCC w ramach prac grup roboczych ds. podatków i reformy finansów oraz nieruchomości i budownictwa współorganizowała wspólnie z firmą KR Group spotkanie „Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej”.

Szczegóły relacji...

Odwrócony podatek VAT w budownictwie

29 sierpnia BPCC w ramach prac Grupy Roboczej ds. podatków i reformy finansów zorganizowało spotkanie „Odwrócony VAT w budownictwie”.

Szczegóły relacji...