Strona wydarzenia

I spotkanie Grupy Roboczej CSR dla MŚP - finansowanie z UE

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie Grupy Roboczej CSR dla MŚP w ramach IV Etapu realizacji tej inicjatywy.

Tematyka społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju oraz przedsiębiorczości, w tym MŚP, to tematy priorytetowe dla UE oraz polskiego Rządu. Kontynuujemy zatem prace w Grupie Roboczej CSR dla MŚP, gdzie nie tylko będziemy wspólnie się inspirować i przekazywać ważne informacje, czy dzielić dobrymi praktykami, ale przede wszystkim współdziałać na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Pierwszy bardzo praktyczny temat, to finansowanie wybranych działań Państwa firm z funduszy UE w ramach nowej perspektywy budżetowej.

Temat I spotkania Grupy: „Głosem eksperta: finansowanie zrównoważonego rozwoju firm z sektora MŚP ze środków publicznych. Fakty, możliwości, wyzwania.”

Gość specjalny: Dominika Orzołek, ekspert w obszarze pomocy publicznej i pozyskiwania grantów z funduszy UE, Deloitte

RVSP Beata Klarzak: bklarzak@deloittece.com

Parking: Deloitte nie dysponuje własnymi miejscami parkingowymi; sugerujemy korzystać z komunikacji miejskiej/taksówek

Więcej informacji: informacje oraz prezentacje z konferencji z dnia 24 kwietnia 2015 r. - inauguracji IV Etapu realizacji projektu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 znajdą Państwo tutaj

Media Partners
2015-06-23, 11:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Deloitte House, al. Jana Pawła II 19, Warszawa, sala konferencyjna piętro 9
Organizator: Deloitte