Strona wydarzenia

Globalne standardy w zamówieniach publicznych i zakupach

Celem konferencji będzie omówienie najwyższych globalnych standardów oraz profesjonalizacja osób odpowiedzialnych za zakupy, jak również wymiana doświadczeń przez praktyków sektora publicznego i prywatnego.

 

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz PROFITIA Management Consultants (wyłączny przedstawiciel brytyjskiego Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) w Polsce) mają przyjemność zaprosić do udziału w pół-dniowej konferencji poświęconej najlepszym praktykom w zamówieniach publicznych i zakupach. Seminarium w Krakowie będzie kolejnym z cyklu spotkań w regionach (Warszawa, Wrocław i Poznań).

Celem konferencji będzie omówienie najwyższych globalnych standardów oraz profesjonalizacja osób odpowiedzialnych za zakupy, jak również wymiana doświadczeń przez praktyków sektora publicznego i prywatnego.

W czasie seminarium zostaną omówione m.in. zakupy grupowe, dialog techniczny, koszty transakcyjne, zmiany organizacyjne, procesowe i narzędziowe w procesie optymalizacji zakupów.

Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS), obecny w Polsce od listopada 2014 r., jest prestiżową brytyjską organizacją z przywilejem królewskim, która od ponad 80 lat, globalnie promuje najlepsze praktyki w zakresie zakupów zamówień publicznych oraz prowadzi konsultacje i szkolenia zakończone certyfikatami.

Agenda:

09:30 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 10:15

Powitanie: Małopolski Urząd Wojewódzki (TBC)
Urszula Kwasniewska, Dyrektor Biura British Polish Chamber of Commerce w Krakowie

10:15 - 11:00

Nowa era zamówień publicznych i zakupów, Will Beattie, Head of International Development, CIPS, (…)

11:00 - 11:15

Case study: Jak oszczędzić pieniądze podatników w systemie zamówień publicznych- przykłady z brytyjskiego Crown Commercial Services, Michael Dembiński, Główny Doradca BPCC

11:15 - 11:45

Od najniższej ceny do best value for money- przykłady najlepszych praktyk z polskiego sektora publicznego i prywatnego, Mariusz Turek, Manager CIPS Poland, Partner w firmie PROFITIA Management Consultants

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:30

Studium przypadku - Centralizacja zakupów i budowa zakupowego centrum usług wspólnych dla polskich sądów; eksperci z Centrum Zakupów dla Sądownictwa oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie

12:30 - 13:30

Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i zaproszonych gości – praktyków i ekspertów zakupowych

13:30 - 14:30

Lunch

 

Spotkanie będzie prowadzone po polsku i jest bezpłatne dla uczestników.
 

 

Policy Groups
2015-11-19, 09:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie (ul. Basztowa 22)
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: event, bpcc

Relacja z wydarzenia

W bieżącym roku BPCC, UKTI oraz PROFITIA (wyłączny przedstawiciel brytyjskiego CIPS w Polsce) zorganizowały serię spotkań na temat Zamówień Publicznych w ramach grupy roboczej dotyczącej partnerstwa prywatno – publicznego w różnych lokalizacjach. Krakowska edycja spotkania odbyła w dniu 19 listopada 2015 roku w salach konferencyjnych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Głównym prelegentem był Will Beattie, szef rozwoju międzynarodowego w CIPS. Celem konferencji było omówienie najwyższych globalnych standardów oraz profesjonalizacja zawodu osób odpowiedzialnych za zakupy, jak również wymiana doświadczeń praktyków z obydwóch sektorów.

Szczegóły relacji...

Relacje z wydarzeń w grupie