Strona wydarzenia

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej

Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i księgowe i prawne.

                                                                       

 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w specjalnych strefach ekonomicznych na co dzień muszą mierzyć się z regulacjami prawnymi, podatkowymi i księgowymi, które nie zawsze są jednoznaczne i powodują wątpliwości interpretacyjne. Aby w pełni skorzystać z dostępnych przywilejów, konieczna jest nie tylko znajomość obowiązujących przepisów prawnych, lecz przede wszystkim praktyki ich stosowania przez organy administracyjne i podatkowe oraz wykładni sądowej.

Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w strefach i uzyskały zezwolenie w bieżącym roku, a także do firm, które planują rozpoczęcie inwestycji w strefach.

Jakie wytyczne znajdują się w bieżącym orzecznictwie i interpretacjach? Jak skutecznie dostosować się do aktualnych wymogów prawa?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci z Rödl & Partner – firmy zajmującej się zintegrowanymi usługami w obszarze audytu, doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, księgowości oraz doradztwa biznesowego.

 

W ramach warsztatów zostaną omówione następujące zagadnienia: 
•      formalne przygotowanie przedsiębiorstwa do wejścia do strefy
•      zmiana zezwolenia strefowego
•      wybrane aktualne zagadnienia podatkowe


Agenda:

10:45 - 11:00 Rejestracja
11:00 - 11:15 Przywitanie gości i prezentacja prelegentów - Jacek Bielawski, Project Manager, Krakowski Park Tech.
11:15 - 12:00 Zmiana warunków brzegowych zezwolenia – Anna Smagowicz-Tokarz, Associate Partner,
Zespół ds. SSE, Rödl & Partner
12:00 - 12:15 Przerwa kawowa
12:15 – 13:30 Aktualna problematyka podatkowa - Dorota Białas, Associate Partner, Zespół ds. SSE, Rödl & Partner
13:30 – 14:00 Dyskusja i pytania z sali – moderator: Dorota Białas, Associate Partner, Zespół ds. SSE Rödl & Partner; Natalia Wawrzynkiewicz, Senior Associate, Rödl & Partner
14:00 – 14:45 Lunch i spotkania networkingowe


Prelegenci:

Anna Smagowicz-Tokarz
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka programu Erasmusa na Uniwersytecie LUISS w Rzymie, absolwentka Business and Management School przy UJ w Krakowie a także absolwentka studium podyplomowego z zakresu doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Adwokat z wieloletnim doświadczeniem w zakresie doradztwa prawnego dla średnich i dużych przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, w szczególności inwestujących i reorganizujących się. Klientom zapewnia wsparcie w języku  niemieckim, angielskim i włoskim. Od września 2002 r. kieruje działem prawno-podatkowym w kancelarii Rödl & Partner w Krakowie. Członek Zespołu ds. SSE, autorka i współautorka publikacji prasowych i książkowych o tematyce strefowej.

Dorota Białas

Doradca podatkowy, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego i zarządzania podatkami realizowanych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Obecnie Associate Partner we wrocławskim biurze Rödl & Partner. Kieruje Zespołem ds. SSE.
Do jej grona klientów, którym doradza należą m.in. średnie i duże spółki produkcyjne, handlowe i usługowe z kapitałem polskim i zagranicznym, w tym spółki działające w specjalnych strefach ekonomicznych. Reprezentuje podatników przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi, zajmuje się bieżącym doradztwem podatkowym, bierze udział w przeglądach podatkowych oraz uczestniczy  w organizacji szkoleń.

Na swoim koncie ma publikacje w prasie podatkowej i jest autorką komentarzy podatkowych.

Natalia Wawrzynkiewicz
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, księgowa z uprawnieniami Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 11 lat pracuje w dziale księgowości finansowej Rödl & Partner, od 2006 roku jako kierownik zespołu, od 2013 roku na stanowisku Senior Associate. Jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg i rozliczenia podatkowe spółek krajowych prowadzących działalność  na skalę międzynarodową. Posiada doświadczenie w prowadzeniu ksiąg podmiotów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Posługuje się  językiem niemieckim.

 

Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim. Prosimy o zabranie ze sobą wizytówek.


Pozdrawiamy, 
Zespół BPCC

Academy
2015-11-06, 11:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Sala konferencyjna Krakowskiego Parku Technologicznego, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14, Kraków
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: akademia, BPCC