Strona wydarzenia

E-zdrowie w praktyce

Ambasada Brytyjska, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Grupa Lux Med i kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland zapraszają na konferencję poświęconą praktycznym aspektom wdrażania rozwiązań e-zdrowotnych.

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób związanych z sektorem ochrony zdrowia w najszerszym tego słowa znaczeniu: decydenci publiczni, administracja szpitali, władze lokalne, organizacje pacjentów, pracodawcy, prywatni dostawcy rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej i mediów.

Systemy opieki zdrowotnej na całym świecie postrzegają transformację cyfrową jako ważny czynnik, który zwiększa ich wydajność i dostępność. Dyskusja na temat przyszłości e-zdrowia ma również znaczący wymiar społeczny, w świetle rosnących potrzeb zdrowotnych związanych ze starzejącymi się społeczeństwami. Celem konferencji będzie pokazanie praktycznego potencjału cyfryzacji w systemie służby zdrowia w oparciu o doświadczenia brytyjskie. Analiza współczesnych trendów w tym obszarze w Wielkiej Brytanii wskaże rozwiązania, które mogłyby potencjalnie zadziałać również w Polsce.

Podczas spotkania przyjrzymy się wybranym aplikacjom cyfrowym, praktycznym aspektom polskich regulacji prawnych dotyczących biznesu online i e-zdrowia oraz przykładom innowacji opracowanym przez brytyjskie firmy. Następnie odbędzie się dyskusja panelowa zatytułowana "Cyfrowe doświadczenia pacjentów", w której perspektywy pacjentów będą rozpatrywane pod kątem rozwiązań e-zdrowia i kierunków ich rozwoju.

Agenda

9:30 - 10:00 Rejestracja, poranna kawa
10:00 - 10:15

Otwarcie i powitanie, Ambasador Wielkiej Brytanii Jonathan Knott, Ambasada Brytyjska; Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Krzysztof Kurek, członek zarządu ds. Medycznych, Grupa Lux Med

10:15 - 10:45

Prezentacja kluczowa: e-zdrowie w Wielkiej Brytanii - kwestie strategiczne, Andrew Meyer, Director of the Digital Delivery Centre at NHS digital

10:45 - 11:00

Pytania i dyskusja

11:00 - 12:15

Cyfrowe doświadczenie pacjenta - dyskusja panelowa, moderator - Ewa Borek, Fundacja Mój Pacjent

Janusz Cieszyński, Ministerstwo Zdrowia - gość specjalny 

Maria Libura, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Willi;

Tomasz Zieliński, FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie;

Krzysztof Kurek, Grupa Lux Med;

Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego;

Andrew Meyer, NHS Digital - perspektywa brytyjskiego sektora opieki zdrowotnej 

12:15 - 12:30

Podsumowanie debaty i dyskusja

12:30 - 13:10

Przerwa kawowa / lunch

13:10 - 13:30

Otoczenie regulacyjne e-biznesu w Polsce, z punktu widzenia e-zdrowia, Marta Gadomska-Gołąb, Partner ; Daria Gęsicka, of Counsel, Wierzbowski Eversheds Sutherland 

13:30 - 14:10

Brytyjskie innowacje w obszarze e-zdrowia - mikro-prezentacje

14:10 - 15:00

Czas na nieformalne nawiązanie kontaktów

15:30

Zakończenie konferencji

Spotkanie jest bezpłatne dla firm zrzeszonych w BPCC oraz zaproszonych gości. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Policy Groups
2018-04-18, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Ambasada Brytyjska, Warszawa, ul. Kawalerii 12
Organizator: British Embassy, BPCC, Lux Med Group, Wierzbowski Eversheds Sutherland

Słowa kluczowe: British Embassy Warsaw, opieka zdrowotna

Relacja z wydarzenia

Relacje z wydarzeń w grupie

Technologia informacyjna w opiece zdrowotnej – szanse i bariery

1 października w Ambasadzie Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Reformy Służby Zdrowia, na którym omówiony został wpływ postępu technologicznego na sektor opieki zdrowotnej. 

Szczegóły relacji...

I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej za nami

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł: „Medycyna personalizowana to ważna sprawa”

Szczegóły relacji...