Strona wydarzenia

Dobre praktyki zakupowe w świetle nowelizacji prawa zamówień publicznych

Za kilka dni wejdzie w życie nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych implementująca w Polsce dyrektywę UE z 2014 roku. Przewiduje ona wiele zmian w krytykowanych dotychczas, zarówno przez firmy polskie, jak i zagraniczne, regulacjach dotyczących zamówień publicznych.

Pozostaje jednak wiele pytań na, które wykonawcy startujący w przetargach publicznych w dalszym ciągu poszukują odpowiedzi.

Obejmują one:

  • Warunki uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, potencjał osób trzecich biorących udział w przetargach i handel referencjami podwykonawców

  • Kryteria stosowane przez ocenie ofert

  • Sposoby radzenia sobie z problemami takimi jak rażąco niskie ceny w ofertach

Istnieje obawa, że poziom profesjonalizmu wśród osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne na duże projekty infrastrukturalne w Polsce jest nadal niski. Szkolenia i kwalifikacje zawodowe są częścią odpowiedzi na tą sytuację.

Podczas spotkania organizowanego w ramach grupy roboczej ds. zamówień publicznych BPCC zamierzamy skupić się głównie na nadchodzących zmianach w prawie i odpowiedzieć na pytanie, jak podnieść standardy aby polski podatnik otrzymywał najlepszą jakość w długiej perspektywie.

Program:

09:30 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 10:10

Powitanie
Ewa van Veenendaal-Rawicz, Acting Director, UKTI
Paweł Siwecki, Dyrektor Zarządzający BPCC

 10:10 - 10:30

Kluczowe wyzwania dla zamawiających
Duncan Brock, Group Customer Relationship Director, CIPS

10:30 - 11:00

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych – praktyczne skutki dla zamawiających
Katarzyna Kuźma, Partner, Domański Zakrzewski Palinka
Wojciech Hartung, Counsel, Domański Zakrzewski Palinka

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 11:45

Najlepsze praktyki w zamówieniach publicznych – Analiza europejskich przykładów
Mariusz Turek, Łukasz Rozdeiczer, PROFITIA

11:45 – 12:45 

Dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli największych publicznych i prywatnych firm zamawiających w reżimie PZP. Moderator: Łukasz Rozdeiczer, Country Manager CIPS, Profitia

Duncan Brock, Group Customer Relationship Director, CIPS
Łukasz Mazurowski, Partner Zarządzający PROFITIA
Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (tbc)
Krzysztof Kwiatkowski,  Prezes Najwyższej Izby Kontroli (tbc)
Ernest Bejda, Szef CBA – (tbc)
Jacek Bojanowicz, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (tbc)
Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu, PKP PLK S.A. (tbc)
Wojciech Hartung, Counsel, Domański Zakrzewski Palinka

12:45 – 14:00

Lunch i networking

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim i jest bezpłatne dla członków BPCC i zaproszonych gości.

Udział pozostałych zainteresowanych będzie możliwy w miarę wolnych miejsc, w cenie 150 zł+23% VAT od osoby (płatne po otrzymaniu faktury wystawionej na podstawie deklaracji wypełnionej w formularzu rejestracyjnym).

Policy Groups
2016-05-31, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Ambasada Brytyjska w Polsce, ul. Kawalerii 12
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: zamówienia publiczne

Relacja z wydarzenia

Relacje z wydarzeń w grupie

Globalne standardy w zamówieniach publicznych i zakupach – podsumowanie konferencji w Krakowie

W bieżącym roku BPCC, UKTI oraz PROFITIA (wyłączny przedstawiciel brytyjskiego CIPS w Polsce) zorganizowały serię spotkań na temat Zamówień Publicznych w ramach grupy roboczej dotyczącej partnerstwa prywatno – publicznego w różnych lokalizacjach. Krakowska edycja spotkania odbyła w dniu 19 listopada 2015 roku w salach konferencyjnych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Głównym prelegentem był Will Beattie, szef rozwoju międzynarodowego w CIPS. Celem konferencji było omówienie najwyższych globalnych standardów oraz profesjonalizacja zawodu osób odpowiedzialnych za zakupy, jak również wymiana doświadczeń praktyków z obydwóch sektorów.

Szczegóły relacji...