Strona wydarzenia

Dlaczego warto inwestować w charytatywność?

Sposobem realizowania działań charytatywnych  przez podmioty gospodarcze jest prowadzenie polityki CSR uwzględniającej konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Przejawy dobroczynności przedsiębiorstwa to najczęściej powołanie fundacji czy wolontariat pracowniczy. Na szczególną uwagę zasługuje aspekt bezpośredniego czynienia dobra.

Podczas najbliższego spotkania organizowanego w ramach grup roboczych ds. CSR, podatków i zasobów ludzkich opowiemy o charytatywności w  przedsiębiorstwie, w jaki sposób można ją realizować bez dodatkowych obciążeń kadrowych, proceduralnych i finansowych. Czy możliwa jest optymalizacja bieżących kosztów firmy i wyeliminowanie obowiązkowych wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem zasad Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych?  Przedstawimy podmioty ekonomii społecznej wspierające wykluczenie społeczne oraz korzyści wynikające ze współpracy z nimi.

Naszymi ekspertami będą:

Elżbieta Szadura-Urbańska psycholog i publicystka. Autorka licznych projektów skierowanych do osób wykluczonych: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych matek. Redaktor naczelna gazety ulicznej „Wspak”. Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem MONAR,  Biurem Rzecznika Praw Dziecka i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.

 


     
Krzysztof Miroński prawnik. Ekspert w dziedzinie  prawa gospodarczego, prawa pracy, tworzenia  podmiotów ekonomii społecznej m.in. ZAZ, Sp zoo non profit,  koordynator procesów optymalizujących koszty przedsiębiorstwa w ramach PFRON m.in. w CSK MSWiA, Leclerc, Gmina Chełm, Obecnie Prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Konsultant Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych,  Prezes Stowarzyszenia Integracja, Wiceprezes Sejmiku Mazowieckiego ds. ON, Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej osób prawnych  NOWA GRODZKA, Specjalista procesów optymalizacji Zakładu Aktywności Zawodowej w Posadzie, Pełnomocnik procesowy O/TWK .

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.

Policy Groups
2016-09-27, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Siedziba BPCC, ul. Zielna 37, wejście od ul. Bagno, 9 piętro
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Relacja z wydarzenia

Szkolenie  zorganizowane w dniu 27.09. 2016 przez MF Szkolenia "Dlaczego warto inwestować w charytatywność”; okazało się ważnym wydarzeniem dla przybyłych członków BPCC.

Szczegóły relacji...

Relacje z wydarzeń w grupie

Migranci w Polsce – rola sektora prywatnego

W środę, 15 marca 2017 r. na spotkaniu grup roboczych BPCC ds. Zarządzania Kadrami i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które odbyło się w warszawskiej siedzibie Krajowego Biura Międzynarodowej Organizacji ds Spraw Migracji (IOM) podjęliśmy rozmowę o korzyściach, jakie przedsiębiorcy mogą czerpać ze współpracy z IOM oraz podmiotami tworzącymi Krajową Platformę Współpracy na Rzecz Integracji.

Szczegóły relacji...