Strona wydarzenia

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Czy my, jako ludzkość, produkujemy, konsumujemy i marnujemy za dużo?

Tak! Nasza nadprodukcja i nadmierna konsumpcja szkodzą planecie. W rzeczywistości jesteśmy zalani rzeczami. Ale co mogą zrobić odpowiedzialne firmy, aby ograniczyć marnotrawstwo przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności i wzrostu? Odpowiedź leży w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym myślenie o odpadach zaczyna się już na etapie projektu, czy też w procesie produkcji danej rzeczy.

BPCC i Deloitte zapraszają na spotkanie grupy roboczej ds. CSR, podczas którego wybiegniemy w przyszłość i zastanowimy się w jaki sposób można zbudować ekonomię obiegową oraz dopowiemy na pytanie co jest jej czynnikami napędzającymi.

To wydarzenie będzie szczególnie interesujące dla producentów i sprzedawców detalicznych - będziemy omawiać przyszłe trendy, których firmy nie mogą zignorować.

Gościem spotkania będzie Julia Patorska, lider zespołu analiz ekonomicznych Deloitte, która poruszy następujące zagadnienia:

  • Idea gospodarki o obiegu zamkniętym – nowy sposób osiągania korzyści w skali makro.

  • Kluczowe regulacje i zagadnienia wynikające z prawa europejskiego

  • Od idei do praktyki – jak może firma dostosować się do nowej rzeczywistości.

  • Sesja Q&A/dyskusja.

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim i jest bezpłatne dla członków BPCC oraz zaproszonych gości.

Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli firm doradczych i kancelarii. Dziękujemy za wyrozumiałość.

*Wyrażam zgodę na udostepnienie przez British Polish Chamber of Commerce (z siedzibą w Warszawie 00-108 ul. Zielna 37) i na przetwarzanie przez Deloitte Advisory sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie 00-133, al. Jana Pawła II 22) moich danych osobowych w zakresie określonym powyższym formularzem oraz na ich przekazywanie i przetwarzanie przez podmioty z grupy Deloitte w Polsce (opis struktury prawnej można znaleźć na stronie internetowej: O Deloitte), w celu przesyłania informacji o inicjatywach i wydarzeniach, które mogą mnie zainteresować w przyszłości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na powyżej udostępniony adres e-mail, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez podmioty z grupy Deloitte w Polsce. Zgoda ma charakter dobrowolny. Zostałam/em powiadomiona/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania (kontakt z Deloitte w celu realizacji swoich praw: dpoland@deloittece.com).

Policy Groups
2018-04-17, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Organizator: BPCC, Deloitte

Relacja z wydarzenia

Relacje z wydarzeń w grupie

Dlaczego warto inwestować w charytatywność

Szkolenie  zorganizowane w dniu 27.09. 2016 przez MF Szkolenia "Dlaczego warto inwestować w charytatywność”; okazało się ważnym wydarzeniem dla przybyłych członków BPCC.

Szczegóły relacji...

Migranci w Polsce – rola sektora prywatnego

W środę, 15 marca 2017 r. na spotkaniu grup roboczych BPCC ds. Zarządzania Kadrami i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które odbyło się w warszawskiej siedzibie Krajowego Biura Międzynarodowej Organizacji ds Spraw Migracji (IOM) podjęliśmy rozmowę o korzyściach, jakie przedsiębiorcy mogą czerpać ze współpracy z IOM oraz podmiotami tworzącymi Krajową Platformę Współpracy na Rzecz Integracji.

Szczegóły relacji...