Strona wydarzenia

Bariery legislacyjne w zakresie obrotu cydrem

Podczas seminarium wskażemy najistotniejsze bariery legislacyjne, które utrudniają prowadzenie działalności producentom i dystrybutorom cydru w Polsce, wskażemy jakie działania legislacyjne były podejmowane w tym zakresie w przeszłości oraz przyczynę braku ich szerokiego poparcia.

W trakcie spotkania poruszymy kwestię m.in.:

  • zakazu reklamy cydru;

  • banderolowania cydru;

  • wyższej stawki akcyzy dla cydru o rzeczywistej mocy objętościowej przekraczającej 5% objętości;

  • dla porównania wskażemy regulacje zagraniczne dotyczące produkcji i dystrybucji cydru.   


Nasze seminarium to dobra okazja do:

  • Konsultacji ze specjalistami PwC oraz szerszego poznania problematycznych kwestii

  • Wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami seminarium


Warsztaty poprowadzą eksperci PwC, w tym m.in.:
Tomasz Kassel – Partner w zespole prawno-podatkowym PwC, doradca podatkowy
Krzysztof Wiński – Starszy Konsultant w zespole prawno-podatkowym PwC,
Marzena Michałeczko – Konsultant w zespole prawno-podatkowym PwC,

Cena: udział w seminarium jest bezpłatny.

Czas trwania: 10:00 – 15:00

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Agnieszką Garbacz (tel. 602 211 528, e-mail: agnieszka.garbacz@bpcc.org.pl) albo Krzysztofem Wińskim (tel. 519 506 434, e-mail: krzysztof.winski@pl.pwc.com)

 

Policy Groups
2016-04-14, 10:00 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: Warszawa, Al. Armii Ludowej 14, 9 piętro budynku, sala Training 1
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: BPCC, PwC, cydr

Relacja z wydarzenia

W dniu 14 kwietnia 2016r. Izba we współpracy z PwC zorganizowała spotkanie skierowane do krajowych producentów i dystrybutorów cydru, którego tematem były krajowe bariery legislacyjne jakie napotykają producenci i dystrybutorzy cydrów w ich codziennej działalności.

Szczegóły relacji...

Relacje z wydarzeń w grupie

Podatkowa ewolucja JPK rozpoczęta

Elektroniczne kontrole podatkowe, to nowa rzeczywistość firm. O tym, jak przygotować się do zmian opowiedzieli eksperci podczas konferencji „Perspektywa rozwoju systemu podatkowego i jego wpływ na przedsiębiorstwa w Polsce”, poświęconej Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu.

Szczegóły relacji...

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli o wyborze planu emerytalnego dla swoich pracowników

29 listopada w Poznaniu, odbyło się kolejne spotkanie BPCC & Aviva Investors poświęcone ustawie o  pracowniczych planach kapitałowych.

Szczegóły relacji...

Dlaczego warto inwestować w charytatywność

Szkolenie  zorganizowane w dniu 27.09. 2016 przez MF Szkolenia "Dlaczego warto inwestować w charytatywność”; okazało się ważnym wydarzeniem dla przybyłych członków BPCC.

Szczegóły relacji...

Prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników

Na spotkaniu grupy roboczej BPCC ds. zarządzania kadrami, które odbyło się w Warszawie we wtorek, 25 października 2016 r., eksperci kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds przybliżyli uczestnikom prawne i podatkowe aspekty delegowania pracowników.

Szczegóły relacji...

Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej

11 kwietnia BPCC w ramach prac grup roboczych ds. podatków i reformy finansów oraz nieruchomości i budownictwa współorganizowała wspólnie z firmą KR Group spotkanie „Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej”.

Szczegóły relacji...

Śniadanie biznesowe – Jednolity Plik Kontrolny

11-go października 2017 roku odbyło się śniadanie biznesowe poświęcone tematyce Jednolitego Pliku Kontrolnego. Współorganizatorami spotkania była Brytyjsko-Polska Izba Handlowa oraz firmy Grant Thornton i Sage.

Szczegóły relacji...

Pracownicze Plany Kapitałowe z Aviva Investors

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) jest najdłużej konsultowaną legislacją obecnej kadencji.

Szczegóły relacji...

Rewolucja w podatkach od 2019 roku – VAT, CIT oraz schematy podatkowe

22 maja 2019 roku w siedzibie BPCC odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. podatków w formule śniadania podatkowego przeprowadzonego przez doradców podatkowych z Accreo.

Szczegóły relacji...