Strona wydarzenia

Akademia BPCC: PRAWO W PRAKTYCE – Podwykonawstwo w kontraktach publicznych

Brytyjsko - Polska Izba Handlowa oraz Anna Szymańska i Michał Drozdowicz z praktyki Zamówień Publicznych kancelarii Dentons zapraszają na seminarium dotyczące podwykonawstwa w kontraktach publicznych: wybrane zagadnienia praktyczne w przededniu nowej fali projektów publicznych.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie problematyka podwykonawstwa na etapie przetargowym oraz realizacji umowy o zamówienie publiczne.

Temat etapu przetargowego obejmie m.in.:

- potencjał podwykonawcy jako element, dzięki któremu uzyskuje się kontrakt publiczny
- zasady korzystania z zasobów
- ryzyka związane z odpowiedzialnością cywilną.

W zakresie etapu realizacji umowy o zamówienie publiczne poruszymy:

- kwestie umów cywilnoprawnych oraz „zamówieniowej” ochrony podwykonawców
- możliwość zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy udostępniającego zasoby.

Prelegenci

Anna Szymańska
Anna Szymańska, counsel w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Zespołu Prawa Zamówień Publicznych. Specjalizuje się także w zagadnieniach PPP, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz prawie handlowym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktowego.
Reprezentuje zarówno wykonawców jak i zamawiających w postępowaniach przetargowych, w tym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych przed sądami powszechnymi.Doradza między innymi w projektach związanych z infrastrukturą, energetyką, budownictwem, utylizacją odpadów, transportem, obroną i bezpieczeństwem.Anna jest wykładowcą Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Brała udział w pracach podkomisji sejmowej ds. gospodarki, doradzając w zakresie zmian do Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Michał Drozdowicz
Michał Drozdowicz, counsel w warszawskim biurze Dentons, jest członkiem Zespołu Prawa Zamówień Publicznych.
Michał specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie Unii Europejskiej i prawie umów. Ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów w szczególności z sektora infrastruktury oraz energetycznego w postepowaniach przed sądami oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze Chambers Europe 2013 – 2015, wymieniany w rankingu Who’s Who Legal jako specjalista w dziedzinie zamówień publicznych oraz umów rządowych w Polsce.Michał jest autorem artykułów z zakresu zamówień publicznych opublikowanych, m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej i innych.

Rejestracja:
O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń. W razie problemów z rejestracją on-line, jest ona możliwa również poprzez wysłanie wiadomości zawierającej następujące informacje: nazwa, stanowisko, email, firma na adres: akademia@bpcc.org.pl

Academy
2015-09-15, 09:30 (to wydarzenie już się odbyło)

Miejsce: British Polish Chamber of Commerce, ul. Zielna 37, Warszawa
Organizator: British Polish Chamber of Commerce

Słowa kluczowe: prawo, praktyce