Wyniki wyszukiwania

37 wyników pasuje do frazy "sprawozdanie"

Sortuj według:
2018-05-14, 00:00

Sprawozdanie finansowe według nowych zasad - na dane z paszportu zamiast PESEL?

Elektroniczna forma sporządzania i składania do KRS corocznych sprawozdań finansowych nie jest już tylko kwestią wygody, ale staje się stopniowo wymogiem ustawowym. Jedna ze zmian legislacyjnych z początku roku wymogła na niektórych spółkach zarządzanych przez cudzoziemców potencjalnie dość kłopotliwe kroki dostosowawcze. Zdają się one nie do uniknięcia, mimo że informacje przekazywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sugerują drogę na skróty.

Kategoria: Newsy
2018-05-14

Sprawozdanie finansowe według nowych zasad - na dane z paszportu zamiast PESEL?

SummaryElektroniczna forma sporządzania i składania do KRS corocznych sprawozdań finansowych nie jest już tylko kwestią wygody, ale staje się stopniowo wymogiem ustawowym. Jedna ze zmian legislacyjnych z początku roku wymogła na niektórych spółkach zarządzanych przez cudzoziemców potencjalnie dość kłopotliwe kroki dostosowawcze. Zdają się one nie do uniknięcia, mimo że informacje przekazywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości sugerują drogę na skróty.

Kategoria: Publikacje Typ: Artykuły
2016-02-24, 00:00

International Personal Finance plc

Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015

Kategoria: Newsy
2015-10-12, 07:21

Talent i rozwój kadry zarządzającej

Grupa Robocza ds. Zasobów Ludzkich jest niezwykle prężna i aktywna w tym kwartale. Dzień po spotkaniu omawiającym płacę i wydajność, 6 października zespół spotkał się ponownie aby porozmawiać o rynku pracy na szczeblu kierowniczym. 

Kategoria: Event coverage
2015-10-21, 08:30

Wynagrodzenia i wydajność – trendy

5 października w siedzibie BPCC obyło się pierwsze, powakacyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. HR. Uczestnicy omówili kondycję polskiego rynku pracy, w szczególności związku między płacą a produktywnością. 

Kategoria: Event coverage
2015-10-14, 08:45

Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna jako filar nowoczesnej onkologii

Czy brytyjskie rozwiązania mogą stanowić wzorzec dla rozwoju medycyny personalizowanej w polskim systemie opieki onkologicznej? 

Kategoria: Event coverage
2015-10-14, 12:30

Languages for Life – Negotiations in English, Berlitz Wrocław

Dwudziestu przedstawicieli z różnych firm wzięło udział w szkoleniu Languages for Life- Negotiations in English organizowanym przez szkołę języków obcych Berlitz oraz  Brytyjsko Polską Izbę Handlową we Wrocławiu.  Spotkanie w języku angielskim poprowadził Gary Jones z Florydy, USA oraz Agata Januszewska z Wrocławia, Polska.

Kategoria: Event coverage
2015-11-13, 09:04

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej praktyczne aspekty podatkowe, księgowe i prawne

„Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej praktyczne aspekty podatkowe, księgowe i prawne” to temat praktycznego szkolenia jakie odbyło się 6 listopada w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego przy współpracy z BPCC. 

Kategoria: Event coverage
2015-11-13, 09:50

Speed Business Mixer

4 listopada 2015 roku w katowickim Hotelu Angelo odbył się Speed Business Mixer  będący wspólną inicjatywa pięciu izb; Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej  Belgijskiej Izby Gospodarczej, Francusko-Polskiej Izby Handlowej, Skandynawsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.  

Kategoria: Event coverage
2013-03-01

Wymagane ustawowo złożenie rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok 2012 do sądu rejestrowego spółki („KRS") i urzędu skarbowego

SummaryZarząd spółki zobowiązany jest zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników („ZZW”) w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego spółki.
W przypadku spółek, dla których koniec roku obrotowego przypada 31 grudnia 2012 roku, termin złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) upłynie 31 marca 2013 roku, natomiast termin na odbycie ZZW mija 30 czerwca 2013 roku.

Kategoria: Publikacje Typ: Artykuły