Artykuł

Zmiany w systemie emerytalnym w Wielkiej Brytanii

Streszczenie:Od 1 kwietnia 2017, każdy pracodawca, zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, musi zgłosić wszystkich uprawnionych do system emerytalnego. Nazywamy to zgłoszeniem automatycznym, ponieważ pracownicy zgłaszani są automatycznie.

Nie muszą nic robić, ponieważ to pracodawca będzie musiał podjąć kroki, by ich zgłosić do systemu. Jeżeli już odprowadzasz składki emerytalne dla swoich pracowników, będziesz musiał sprawdzić, czy spełniasz wymogi zgłoszenia automatycznego.

Na jakich zasadach zatrudniony zostaje zakwalifikowany do systemu

  • Każdy pracownik, którego wynagrodzenie wynosi £486 brutto za miesiąc, w wieku 16 do 74 roku życia.Masz obowiązek zapewnić im dostęp do systemu emerytalnego, jeśli o to poproszą, ale nie musisz odprowadzać składek.
  • Każdy pracownik, którego wynagrodzenie wynosi powyżej £486 i nie więcej niż £833 miesięcznie, w wieku od 16 do 74 lat. Jeżeli osoby takie poproszą cię o zgłoszenie do systemu emerytalnego, masz obowiązek im to zapewnić i regularnie odprowadzać składki.
  • Każdy pracownik, którego wynagrodzenie wynosi ponad £833 brutto miesięcznie, pomiędzy 22 rokiem życia a ustawowym wiekiem emerytalnym. Masz obowiązek zgłoszenia ich do systemu emerytalnego i regularnego odprowadzania składek. (ang. State Pension Age (SPA*).
  • Każdy pracownik, którego wynagrodzenie wynosi ponad £833 brutto miesięcznie, w wieku pomiędzy 16 a 21 lat, oraz w wieku pomiędzy ustawowym wiekiem emerytalnym a 74 rokiem życia, ma prawo wyboru uczestnictwa w systemie emerytalnym, co obliguje pracodawcę do regularnego odprowadzania składek.

Musisz dokonać pełnej oceny swojego personelu w celu dokładnego określenia osób kwalifikujących się do systemu, dbając o aktualność danych pracowników. Masz obowiązek monitorowania wieku i zarobków pracowników (wliczając osoby nowo zatrudnione), aby objąć systemem także te osoby, które nie kwalifikowały się w dacie przystąpienia (patrz poniżej). Musisz zgłosić taką osobę i skontaktować się z nią w przeciągu 6 tygodni od daty zakwalifikowania jej do systemu.

Nakłanianie pracowników do rezygnacji z systemu jest zabronione prawem.

Jak ustawić automatyczne zgłaszanie?

Po pierwsze musisz znać datę stopniowego wprowadzenia pracodawcy (datę przystąpienia). To dzień, od którego musisz dopełnić obowiązku zapewnienia swoim pracownikom automatycznego zgłoszenia do systemu emerytalnego. Jeżeli nie znasz tej daty, znajdziesz ją przez system PAYE. Jeżeli natomiast nie płacisz swoim pracownikom poprzez system PAYE, to data, która cię obowiązuje to 1 kwietnia 2017.

Dobrze jest mieć opracowany plan działań na około 9 miesięcy przed datą przystąpienia, jako że na pewno będzie to bardziej skomplikowane i kosztowne, jeżeli zostawisz to na ostatnią chwilę.

Jeżeli już masz system emerytalny dla swoich pracowników, sprawdź w instytucji wypłacającej świadczenia emerytalne, czy może być on wykorzystany w systemie automatycznego zgłoszenia.

Rząd ustanowił system emerytalny zwany Narodowym Funduszem Oszczędności Emerytalnych, który może być wykorzystany przez wszystkich pracodawców do automatycznych zgłoszeń. Możliwe jest również skorzystanie z usług innych instytucji wypłacających świadczenia emerytalne, wymienionych na stronie internetowej organu regulacyjnego (Pension Regulator) www.tpr.gov.uk

Po dacie przystąpienia pracodawcy do systemu automatycznych zgłoszeń, musisz poinformować swoich pracowników o systemie emerytalnym i sposobie w jaki się do niego kwalifikują.

Wartym rozważenia jest uaktualnienie oprogramowania listy płac, tak aby całkowicie współpracowało ono z automatycznym system emerytalnym i aby możliwe było przygotowanie raportu lub wygenerowanie pliku w odpowiednim formacie.

Automatyczne zgłoszenie to twój obowiązek prawny, jego zaniedbanie może pociągać odpowiedzialność karną.

Ile będziesz musiał przeznaczyć na składkę?

Jednym z twoich obowiazkow związanych z automatycznym zgłoszeniem będzie regularne odprowadzanie składek emerytalnych dla swoich pracowników. Poniższa tabela przedstawia minimalne kwoty, które będziesz musiał uiścić.

Data

Minimalna składka pracodawcy

Łączna minimalna kwota składki

Przed 30/09/17

1%

2% (wliczając 1% płacony przez pracownika)

01/10/17 — 30/09/18

2%

5% (wliczając 1% płacony przez pracownika)

01/10/18 i po

3%

8% (wliczając 1% płacony przez pracownika)

Jakie są twoje bieżące obowiązki

W momencie, kiedy już zgłosisz swoich pracowników do funduszu emerytalnego, będziesz musiał dopełnić bieżących obowiązków. Będą do nich należały: kontynuacja płatności składek, posiadanie dokładnego przebiegu wywiązywania się z obowiązków automatycznego zgłoszenia do systemu oraz ciągła weryfikacja swoich pracowników, włączając osoby nowo zatrudnione.

Musisz powiadomić organ regulujący (Pension Regulator), w jaki sposób wywiązujesz się ze swoich zobowiązań oraz będziesz musiał wypełnić oświadczenie o zgodności po dacie przystąpienia.

Co trzy lata będziesz musiał ponownie zgłosić pracowników do systemu emerytalnego. To jest tak zwane automatyczne ponowne zgłoszenie.

Autor: Steven Simpkins, Simpkins & Co Solicitors Data publikacji: 2015-05-28 Ilość stron: 1 Cena: 0