Artykuł

Zapowiedziane ułatwienia w rozliczaniu VAT od importu

Streszczenie:

W ostatnim czasie ogłoszono planowane zmiany w zakresie uproszczonej procedury rozliczania VAT od importu.

Zakłada je projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z  dnia 20 marca 2019 r., zaprezentowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ministerstwo przewiduje, że wprowadzenie ww. zmian umożliwi poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym przede wszystkim polskich portów przeładunkowych oraz zwiększy ilości odpraw celnych dokonywanych w Polsce.

Wejście w życie wspomnianych zmian, wymagać będzie nowej treści art. 33a ust. 1 ustawy o VAT, który zgodnie z projektem miałby mieć następujące brzmienie: Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Aktualnie, aby móc stosować uproszczoną formę rozliczania, konieczne jest korzystanie:

  • z uproszczonych odpraw celnych, albo

  • ze statusu tzw. upoważnionego przedsiębiorcy.

Niemniej jednak, oba powyższe warunki wymagają uzyskania stosownych pozwoleń od organów celnych.

Według projektu ustawy, w przypadku przywozu towarów spoza UE rozliczanie importowego VAT w deklaracji VAT-7 nie będzie wymagało już ww. formalności.

Mając na uwadze powyższe, wymóg dla skorzystania z procedury uproszczonej w imporcie ograniczy się do zawiadomienia właściwego miejscowo:

  • naczelnika urzędu celno-skarbowego, oraz

  • naczelnika urzędu skarbowego

przed początkiem okresu rozliczeniowego, za który importer będzie rozliczać VAT.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, warunkiem stosowania nowej procedury, będzie złożenie deklaracji VAT-7 oraz zapłata podatku VAT w terminie do 25 dnia miesiąca, następującego po miesiącu wystąpienia transakcji importowej.

Projektowane przepisy są aktualnie na etapie opiniowania. Uproszczenia w imporcie towarów mają wejść w życie od 1 czerwca 2019 r.

W przypadku pytań lub uwag służymy pomocą oraz prosimy o kontaktowanie się z naszymi ekspertami.

Ewa Guerri
Tax advisor Accreo
Ewa.Guerri@accreo.pl

 

Słowa kluczowe: Accreo

Autor: Accreo Cena: Zawartość jest bezpłatna