Artykuł

W 2015 r. liczba rejestracji samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 8%

Od października do grudnia 2015 roku w Polsce zarejestrowano 96,7 tys. nowych samochodów osobowych, 3,4 tys. motocykli, 5,4 tys. motorowerów, 16,3 tys. samochodów dostawczych oraz 6,8 tys. ciężarowych. Dobre wyniki w czwartym kwartale są zwieńczeniem udanego roku dla branży motoryzacyjnej. W 2015 rejestracje wzrosły we wszystkich segmentach pojazdów z wyjątkiem motorowerów. Dynamicznie rośnie liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi – w 2015 roku zarejestrowano ich o blisko 42% więcej, niż w roku poprzednim. Po raz kolejny dobre wyniki wypracowały także ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne. Łącznie wyprodukowano ponad 661 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 11,3% w stosunku do 2014 roku.

Samochody osobowe – spadek zakupów indywidualnych, dobre wyniki dzięki klientom instytucjonalnym

W IV kwartale 2015 roku zarejestrowano w Polsce 96,7 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 14 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ogółem w 2015 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wyniosła 355 tys., co oznacza wzrost o 8,3%. Ten wynik rynek zawdzięcza jednak wyłącznie nabywcom instytucjonalnym – ich rejestracje zwiększyły się o 15% r/r, podczas gdy rejestracje klientów indywidualnych (osób prywatnych i prowadzących działalność gospodarczą) zmalały o 2,3%.

Co prawda w IV kwartale nastąpił nieznaczny wzrost liczby rejestracji nabywców indywidualnych, nie skompensował on jednak spadków w poprzednich trzech kwartałach. Tymczasem firmy i instytucje odpowiadają już za prawie dwie trzecie zakupów na rynku samochodów osobowych w Polsce. Nie jest więc zaskoczeniem, że w 2015 roku rekordowy wzrost odnotowały marki premium, cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony nabywców instytucjonalnych. Rejestracje w tym segmencie wzrosły o blisko 20% w stosunku do roku 2014, podczas gdy liczba rejestracji w segmencie marek popularnych zwiększyła się o 7% – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W 2015 roku najbardziej wzrósł popyt na samochody sportowe i cabrio (28,2% r/r), duże SUV-y i crossovery (19,9% r/r) oraz samochody z segmentu E (16,0% r/r).

Warto zwrócić uwagę na dynamikę w trzech najważniejszych segmentach pod względem wolumenu sprzedaży, stanowiących łącznie ponad 70% polskiego rynku nowych samochodów osobowych. W 2015 r. widoczny był tutaj stabilny rozwój – w segmencie C. Liczba rejestracji wzrosła o 5,9% do 106,6 tys., w przypadku małych i średnich SUV-ów oraz crossoverów – o 13,4% do 78,2 tys., a w segmencie B – o 11,4% do 66,3 tys. – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

W 2015 roku zarejestrowano 5 674 samochody osobowe z napędami alternatywnymi (głównie hybrydowymi), co oznacza wzrost o 41,9% w stosunku do poprzedniego roku. Wciąż znacznie więcej aut z napędem alternatywnym kupują klienci instytucjonalni niż prywatni, chociaż w 2015 roku dynamika w segmencie klientów indywidualnych była znacznie wyższa.

Rekordowa sprzedaż nowych motocykli

Rok 2015 był rekordowy pod względem sprzedaży nowych motocykli. Liczba rejestracji wyniosła  23,9 tys., a więc prawie tyle samo co suma wszystkich rejestracji z poprzednich 3 lat. W samym IV kwartale zarejestrowano 3 441 nowych motocykli, 1 910 sztuk więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Na dobry wynik wpłynęło wprowadzenie w sierpniu 2014 roku możliwości prowadzenia jednośladów o pojemności do 125 cm3 przez osoby posiadające prawo jazdy kat. B, co przełożyło się na zwielokrotnienie sprzedaży dużych skuterów i małych motocykli typu street. W efekcie udział rynkowy tego typu modeli wzrósł gwałtownie kosztem większych motocykli – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Rosnące zainteresowanie motocyklami o małych pojemnościach przełożyło się na pogłębienie spadku na rynku motorowerów, jedynego segmentu pojazdów, który w 2015 roku odnotował mniejszą liczbę rejestracji niż w roku poprzednim. Łącznie zarejestrowano 30,4 tys. nowych motorowerów, co oznacza spadek o 25,3%.

Samochody użytkowe – trend wzrostowy utrzymuje się

Dobre wyniki w IV kwartale 2015 roku potwierdziły tendencję wzrostową na rynku samochodów użytkowych, widoczną w pierwszych trzech kwartałach. We wszystkich segmentach odnotowano najwyższy poziom rejestracji od siedmiu lat. Ogółem w 2015 roku zarejestrowano 53,3 tys. nowych samochodów dostawczych (o DMC<=3,5t), czyli o 16,9% więcej niż rok wcześniej. W segmencie samochodów ciężarowych o DMC>3,5t zarejestrowano 22,4 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 26,6% r/r. Rynek nowych autobusów wzrósł z kolei o ponad 18,1% r/r – w tym segmencie zarejestrowano aż 1 739 pojazdów. Dobra koniunktura na rynku samochodów ciężarowych przełożyła się także na wzrost sprzedaży w segmencie przyczep i naczep. W skali całego roku liczba rejestracji wyniosła 19,1 tys. i była o 15,7% większa niż w 2014 roku.

Produkcja samochodów osobowych i użytkowych na plusie

W 2015 roku wyprodukowano w Polsce 660,6 tys. pojazdów silnikowych – o 11,3% więcej niż rok wcześniej. Po kilkuletnim okresie spadków fabryki motoryzacyjne ulokowane w Polsce odnotowały wzrost produkcji samochodów osobowych o 13,1% do poziomu 534,7 tys.

Produkcja samochodów osobowych w Polsce pozostaje wciąż daleko od poziomu z 2008 roku, ale wzrost odnotowany we wszystkich kwartałach 2015 roku jest bardzo dobrym sygnałem. Optymistyczne jest to, że rynek sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce rośnie już trzeci rok z rzędu. Od dłuższego czasu obserwujemy również ożywienie na rynku samochodów osobowych w UE, w 2015 roku liczba rejestracji zwiększyła się na niemal wszystkich najważniejszych rynkach. W efekcie rośnie produkcja europejskich fabryk, w tym także polskich, których produkcja w znakomitej większości przeznaczona jest na eksport – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Nieco słabszą dynamikę niż w poprzednich latach odnotowano w przypadku produkcji samochodów dostawczych i ciężarowych. W 2015 roku polskie fabryki opuściło 120,9 tys. pojazdów tego typu, co oznacza wzrost o 4,4%. Nieznaczny spadek produkcji widoczny jest w segmencie autobusów, łącznie wyprodukowano 4,96 tys. sztuk tj. 1,3% mniej niż w roku poprzednim.

Analizując rozwój branży i rynku motoryzacyjnego w ciągu ostatnich dwóch lat widać kilka kluczowych trendów. W przypadku samochodów osobowych obserwujemy rosnącą rolę nabywców instytucjonalnych. Wzrost liczby rejestracji nowych pojazdów nastąpił dzięki firmom i instytucjom, tymczasem w segmencie klientów indywidualnych widoczna jest stagnacja a nawet lekki spadek. Przekłada się to na bardzo wysoką dynamiką w segmencie premium, który jest tradycyjnie zdominowany przez nabywców instytucjonalnych. Patrząc na rynek nowych samochodów osobowych, warto zwrócić również uwagę na gwałtowny wzrost znaczenia alternatywnych źródeł napędów, zakładamy, że w najbliższych latach utrzyma się wysoka dynamika w tym segmencie - podsumowuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Dobra koniunktura widoczna jest także w segmentach samochodów dostawczych i ciężarowych, co jest też skutkiem ożywienia ogólnogospodarczego i świadczy o większych inwestycjach firm w Polsce. Z kolei dobre wyniki odnotowane przez fabryki motoryzacyjne w Polsce świadczą o stopniowym ożywieniu europejskiego rynku motoryzacyjnego. Obserwujemy wzrost sprzedaży nowych samochodów na wielu kluczowych rynkach europejskich, dlatego rozwijają się zarówno produkcja polskich fabryk, jak i eksport motoryzacyjny z Polski – podsumowuje Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Raport kwartalny KPMG w Polsce i PZPM „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2016

O RAPORCIE:
Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2016 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bieżących trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

O PZPM:
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiającą producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowujących oraz nadwoziowych, reprezentujących 67 marek. Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl  

O KPMG:
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

 

Słowa kluczowe: KPMG, PZPM, branża motoryzacyjna

Autor: KPMG, PZPM Cena: Zawartość jest bezpłatna