Artykuł

Raport KPMG: Frontiers in tax

Streszczenie:

Grudzień 2016.

Zmiany w opodatkowaniu dochodów osobistych zawsze wywołują duże emocje, dotyczą wszak naszych własnych pieniędzy. Przyzwyczailiśmy się, że prawo podatkowe to ciągle zmieniająca się materia, nie tylko za sprawą ustawodawcy, ale także z uwagi na zmieniające się orzecznictwo i interpretacje organów podatkowych. Bieżący numer magazynu Frontiers in Tax zawiera zatem szereg ciekawych artykułów w obszarze podatku PIT.

W tym numerze:

  • Doprecyzowanie katalogu dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium RP.

  • Motywacyjne plany wynagradzania pracowników w kontekście PIT

  • Opodatkowanie osoby fizycznej jako beneficjenta trustu

  • Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych a wydatki na paliwo

  • Skutki zwolnienia z długu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

Słowa kluczowe: KPMG, PIT

Autor: KPMG Cena: Zawartość jest bezpłatna