Artykuł

Menedżerowie firm zabierają głos w sprawie nieruchomości

Streszczenie:

Niniejsza publikacja to drugi etap badania przeprowadzonego przez JLL i Skanska pod patronatem ABSL. Podstawą naszych badań były ankiety przeprowadzone zarówno wśród pracowników (533 osoby) w pierwszym raporcie – „BPO i Centra Usług Wspólnych: Pracownicy sektora zabierają głos w sprawie swojego miejsca pracy” oraz 47 menedżerów firm z branży nowoczesnych usług dla biznesu.

Raporty potwierdzają, że dogodne, dobrze zlokalizowane i przystosowane do różnych stylów pracy biuro może tworzyć przewagę konkurencyjną w pozyskiwaniu najlepszych pracowników.

Najnowszy raport, czyli badanie menedżerów centrów BPO/SSC, jasno wskazuje, że firmy z tego sektora będą się dynamicznie rozwijać i zgłaszać zapotrzebowanie na nową powierzchnię biurową. Opracowanie ukazuje również aktualne style pracy firm oraz ich konkretne wymagania dotyczące budynku biurowego.

Autorzy tej publikacji chcieliby serdecznie podziękować menedżerom za wypełnienie ankiet, jak również za szereg przeprowadzonych spotkań.

Raport: BPO i Centra Usług Wpólnych: Menedżerowie firm zabierają głos w sprawie nieruchomości.

 

Autor: Skanska, JLL Cena: Zawartość jest bezpłatna