Artykuł

Human Capital Trends 2012 Najnowsze trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Streszczenie:Zapraszamy do lektury globalnego raportu Deloitte przedstawiajacego najważniejsze trendy w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim.

Z raportu wynika, że w okresie wychodzenia z kryzysu działy odpowiedzialne za Human Resources muszą ściślej współpracować z zarządami, by wspólnie budować przewagę konkurencyjną, efektywnie pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników oraz zarządzać ryzykiem.

Dodatkowo coraz większe znaczenie w międzynarodowych firmach będą odgrywać pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie biznesu w krajach rozwijających się - wśród nich będzie się także poszukiwać przyszłych liderów.

Poznaj pełną treść raportu (dostępny w języku angielskim)

Autor: Deloitte Data publikacji: 2012-04-01 Cena: 0