2015-05-13

Doradca podatkowy – ważny partner w biznesie

Dziś doradca podatkowy to nie tylko specjalista w konkretnych podatkach ale kreator polityki podatkowej dla przedsiębiorcy. Widzi skutki proponowanych klientowi rozwiązań także w innych obszarach podatkowych i rzetelnie informuje o tym swojego klienta, wskazując na kolejne możliwości czy też obowiązki podatkowe.

Autor: Alicja Korbecka, Doradca Podatkowy, ACCO Accounting & Consulting Office

Typ: Artykuły
2015-05-13

L’Oréal –v- eBay– Clash of the Titans

The long-awaited decision of the European Court in the L’Oréal –v- eBay was issued on July 12th 2011.

Autor: David Glass

Typ: Artykuły
2015-05-13

Zmiany w działaniu organów kontroli skarbowej w 2013 r.

Ministerstwo Finansów przyjęło dokument „Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2013” określając priorytetowe obszary kontroli oraz wskazało kierunki działań kontrolnych, które mają prowadzić do zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań kontrolnych. Przyjęte wytyczne będą wdrażane nie tylko przez organy kontroli skarbowej, ale nieoficjalnie również przez organy kontroli podatkowej.

Autor: Accreo

Typ: Artykuły

Biedecki - Alert prawny

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz kolejny Alert Prawny zawierający informacje o najnowszych zmianach w prawie i ważnych orzeczeniach.

Autor: Biedecki

Typ: Artykuły

Biedecki - Alert prawny

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz kolejny Alert Prawny zawierający in-formacje o najnowszych zmianach w pra-wie i ważnych orzeczeniach.

Autor: Biedecki

Typ: Artykuły
2015-09-23

Czy pracodawca ma prawo do publikacji naszych zdjęć?

Zdjęcia pracowników na firmowych stronach internetowych, identyfikatorach, w stopkach mailowych czy materiałach informacyjnych to obecnie zjawisko dość powszechne. Czy jednak tak można? Czy pracodawca może dowolnie korzystać z wizerunku pracownika? Czy pracownik może się na to nie zgodzić?

Autor: ODO 24 sp. z o.o.

Typ: Artykuły

Czy umowa zawarta z przedstawicielem handlowym przedsiębiorcy przez internet jest ważna?

Często mawia się, że prawo nie nadąża za tempem zmian rzeczywistości, szczególnie za postępem technologii. Dobrze widać to na przykładzie reguł reprezentacji przedsiębiorców, słabo dostosowanych zwłaszcza do transakcji dokonywanych przez internet. Na szczęście sądy odnoszą się do tego problemu ze zrozumieniem.

Autor: Maciej Zych, praktyka postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Typ: Artykuły

Nowa lista wspólników może już nie wystarczyć

W swojej najnowszej uchwale z dnia 6 czerwca 2012 r. (III CZP 22/12) Sąd Najwyższy uznał, iż w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS) danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (tylko tacy wspólnicy podlegają wpisowi do KRS), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części.

Autor: Kochański Zieba Rapala i Partnerzy

Typ: Artykuły
2016-04-04

Brytyjski ustawodawca upomina się o prawa człowieka

Największe firmy Wielkiej Brytanii 31 marca zamykają rok obrotowy i w najbliższym czasie będą musiały przygotować raporty związane z przestrzeganiem praw człowieka w całym łańcuchu dostaw.

Autor: David James, Agnieszka Żmudzka

Typ: Artykuły

Ordery, krzyże i odznaczenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bytanii I Irlandii Północnej

System orderów i odznaczeń Wielkiej Brytanii, ustalił się w długim procesie historycznym a rodowód ich sięga swymi korzeniami wczesnego średniowiecza. Królestwo Anglii, którego sukcesorem jest obecna Wielka Brytania, ukształtowało się w VII wieku i na przestrzeni wieków do dnia dzisiejszego stała się jednym z najnowocześniejszych państw na świecie. Obecna polityczna forma rządów ustalono w XVIII wieku jako monarchia konstytucyjna, bardzo ograniczoną na rzecz wybieralnego parlamentu.

Autor: Mariusz Przytuła i Andrzej Chojnacki

Typ: Artykuły