Nowa lista wspólników może już nie wystarczyć

W swojej najnowszej uchwale z dnia 6 czerwca 2012 r. (III CZP 22/12) Sąd Najwyższy uznał, iż w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS) danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (tylko tacy wspólnicy podlegają wpisowi do KRS), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części.

Autor: Kochański Zieba Rapala i Partnerzy

Typ: Artykuły
2019-04-08

Zapowiedziane ułatwienia w rozliczaniu VAT od importu

W ostatnim czasie ogłoszono planowane zmiany w zakresie uproszczonej procedury rozliczania VAT od importu.

Autor: Accreo

Typ: Artykuły

Polski rynek paliwowy – niższe ceny, szybszy rozwój

To dobry czas dla polskich handlowców współpracujących z zagranicznymi partnerami. Niskie ceny paliwa mogą wpłynąć na zwiększenie transportu produktów za granicę, a zatem przyczynić się do zwiększenia eksportu. Powinny utrzymać się jeszcze co najmniej przez kilkanaście dni.

Autor: Kompass Poland Sp. z o.o.

Typ: Artykuły
2015-05-13

Doradca podatkowy – ważny partner w biznesie

Dziś doradca podatkowy to nie tylko specjalista w konkretnych podatkach ale kreator polityki podatkowej dla przedsiębiorcy. Widzi skutki proponowanych klientowi rozwiązań także w innych obszarach podatkowych i rzetelnie informuje o tym swojego klienta, wskazując na kolejne możliwości czy też obowiązki podatkowe.

Autor: Alicja Korbecka, Doradca Podatkowy, ACCO Accounting & Consulting Office

Typ: Artykuły

Zmiany w systemie emerytalnym w Wielkiej Brytanii

Od 1 kwietnia 2017, każdy pracodawca, zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, musi zgłosić wszystkich uprawnionych do system emerytalnego. Nazywamy to zgłoszeniem automatycznym, ponieważ pracownicy zgłaszani są automatycznie.

Autor: Steven Simpkins, Simpkins & Co Solicitors

Typ: Artykuły

Piekielnik i Partnerzy - Tax & Legal alert

Obecnie trwają intensywne prace w resorcie finansów nad nowelizacją Ustawy o VAT. Proponowane zmiany, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów, w pewnym zakresie mają wejść w życie od 1. stycznia nowego roku, a w pozostałym od 1. lipca 2013.

Autor: Piekielnik i Partnerzy

Typ: Artykuły

Eksport na wschód – nie tylko Rosja się liczy

Dotychczas Rosja była dla Polski drugim po Unii Europejskiej rynkiem eksportowym. Z rosyjskimi partnerami współpracowało 9 tys. polskich firm, co generowało obroty handlowe na poziomie 36 mld USD w 2013 roku.

Autor: Kompass Poland

Typ: Artykuły
2015-05-13

Finansowanie bankowe dla MŚP

Niniejszy artykuł ma na celu bliższe przyjrzenie się problemom, jakie mogą pojawić się w związku z ubieganiem się o finansowanie przez MŚP oraz stanowi próbę opisania tego, w jakim miejscu znajduje się dzisiaj finansowanie bankowe dla MŚP w Wielkiej Brytanii.

Autor: Robert Windmill, Windmill Gąsiewski & Roman

Typ: Artykuły
2015-05-13

L’Oréal –v- eBay– Clash of the Titans

The long-awaited decision of the European Court in the L’Oréal –v- eBay was issued on July 12th 2011.

Autor: David Glass

Typ: Artykuły
2015-05-13

Zmiany w działaniu organów kontroli skarbowej w 2013 r.

Ministerstwo Finansów przyjęło dokument „Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2013” określając priorytetowe obszary kontroli oraz wskazało kierunki działań kontrolnych, które mają prowadzić do zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań kontrolnych. Przyjęte wytyczne będą wdrażane nie tylko przez organy kontroli skarbowej, ale nieoficjalnie również przez organy kontroli podatkowej.

Autor: Accreo

Typ: Artykuły