Monitoring poczty mailowej pracownika

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest poszanowanie godności pracownika oraz innych dóbr osobistych (art. 11(1) kodeksu pracy).

Autor: Gide Loyrette Nouel

Typ: Artykuły

Zmiany w systemie emerytalnym w Wielkiej Brytanii

Od 1 kwietnia 2017, każdy pracodawca, zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, musi zgłosić wszystkich uprawnionych do system emerytalnego. Nazywamy to zgłoszeniem automatycznym, ponieważ pracownicy zgłaszani są automatycznie.

Autor: Steven Simpkins, Simpkins & Co Solicitors

Typ: Artykuły

Eksport na wschód – nie tylko Rosja się liczy

Dotychczas Rosja była dla Polski drugim po Unii Europejskiej rynkiem eksportowym. Z rosyjskimi partnerami współpracowało 9 tys. polskich firm, co generowało obroty handlowe na poziomie 36 mld USD w 2013 roku.

Autor: Kompass Poland

Typ: Artykuły

Ordery, krzyże i odznaczenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Bytanii I Irlandii Północnej

System orderów i odznaczeń Wielkiej Brytanii, ustalił się w długim procesie historycznym a rodowód ich sięga swymi korzeniami wczesnego średniowiecza. Królestwo Anglii, którego sukcesorem jest obecna Wielka Brytania, ukształtowało się w VII wieku i na przestrzeni wieków do dnia dzisiejszego stała się jednym z najnowocześniejszych państw na świecie. Obecna polityczna forma rządów ustalono w XVIII wieku jako monarchia konstytucyjna, bardzo ograniczoną na rzecz wybieralnego parlamentu.

Autor: Mariusz Przytuła i Andrzej Chojnacki

Typ: Artykuły
2015-05-13

Warto podnosić kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników

Rozmowa z Agnieszką Lisiecką, wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialnym za Zespół Prawa Pracy, o możliwych skutkach wypadku przy pracy dla pracodawcy.

Autor: Wardyński i Wspólnicy

Typ: Artykuły
2015-05-13

L’Oréal –v- eBay– Clash of the Titans

The long-awaited decision of the European Court in the L’Oréal –v- eBay was issued on July 12th 2011.

Autor: David Glass

Typ: Artykuły
2015-05-13

Zmiany w działaniu organów kontroli skarbowej w 2013 r.

Ministerstwo Finansów przyjęło dokument „Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2013” określając priorytetowe obszary kontroli oraz wskazało kierunki działań kontrolnych, które mają prowadzić do zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań kontrolnych. Przyjęte wytyczne będą wdrażane nie tylko przez organy kontroli skarbowej, ale nieoficjalnie również przez organy kontroli podatkowej.

Autor: Accreo

Typ: Artykuły

Nowa lista wspólników może już nie wystarczyć

W swojej najnowszej uchwale z dnia 6 czerwca 2012 r. (III CZP 22/12) Sąd Najwyższy uznał, iż w postępowaniu o wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS) danych wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10 % kapitału zakładowego (tylko tacy wspólnicy podlegają wpisowi do KRS), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części.

Autor: Kochański Zieba Rapala i Partnerzy

Typ: Artykuły

Biedecki - Alert prawny

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz kolejny Alert Prawny zawierający informacje o najnowszych zmianach w prawie i ważnych orzeczeniach.

Autor: Biedecki

Typ: Artykuły

Biedecki - Alert prawny

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz kolejny Alert Prawny zawierający in-formacje o najnowszych zmianach w pra-wie i ważnych orzeczeniach.

Autor: Biedecki

Typ: Artykuły