Artykuł

Energetyka Wiatrowa w Polsce

Streszczenie:Energetyka wiatrowa w Polsce staje się jedną z najbardziej atrakcyjnych branż nie tylko dla przedsiębiorstw energetycznych, ale również dla instytucji finansowych, funduszy i innych inwestorów.

Wkrótce Polska może przekształcić się z jednego z najtańszych producentów energii w jednego z najmniej efektywnych. Stanie się tak na skutek wejścia w życie najpierw częściowo (2013), a następnie w pełni odpłatnych uprawnień do emisji CO2 (2020), a także dzięki stopniowemu wzrostowi cen paliw kopalnych (wkrótce czeka nas akcyza na węgiel). Jednakże biorąc pod uwagę unijne regulacje zobowiązujące Polskę do 15% udziału energii wytworzonej w źródłach odnawialnych w sprzedaży energii ogółem do roku 2020 oraz fakt, że w naszych warunkach geograficznych żadne źródło odnawialne nie oferuje takich możliwości rozwojowych jak wiatr, energetyka wiatrowa ma szansę stać się jednym z najdynamiczniejszych sektorów gospodarki. Co więcej, znaczna odporność na cykl koniunkturalny sprawia, że inwestycjami w polską energetykę wiatrową interesują się już nie tylko krajowe i zagraniczne firmy branżowe, ale także instytucje finansowe.

Liczba zainstalowanych elektrowni wiatrowych podwaja się niemal co roku. Łączna moc farm wiatrowych oddanych w Polsce do użytku do końca września 2011 r. przekroczyła 1,4 GW, z czego ponad 80% powstało przez ostatnie 4 lata, a moc instalowanych urządzeń niemal podwaja się z roku na rok. Do 2020 roku przewiduje się co najmniej 600 MW nowych instalacji rocznie.

Rozwój farm wiatrowych, choć coraz szybszy, jest jednak nadal ograniczony szeregiem barier. Główną przeszkodę stanowi złożoność i nieprzejrzystość procedur związanych z przygotowaniem inwestycji. Dotyczy to m.in. zasad uzgadniania warunków przyłączenia inwestycji do krajowego systemu elektroenergetycznego oraz oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Nie bez znaczenia jest także rosnący sprzeciw społeczny wobec rozwoju branży. W efekcie, okres przygotowania inwestycji przekracza średnio 4 lata, a odsetek projektów, które nigdy nie doczekają się realizacji, jest bardzo wysoki.

Powyższym zagadnieniom, w ujęciu bardzo szczegółowym, poświęcone jest już trzecie wydanie raportu „Energetyka Wiatrowa w Polsce”, którego autorami są PAIiIZ, firma doradcza TPA Horwath oraz kancelaria prawna DZP, a patronem – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Raport dostępny jest na stronie TPA Horwath: http://www.tpa-horwath.pl/page/show/10857/energetyka-wiatrowa-w-polsce-2011.html

Autor: PAIiIZ, firma doradcza TPA Horwath oraz kancelaria prawna DZP pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Data publikacji: 2011-11-14 Ilość stron: 76 Cena: 0