Artykuł

Ekspansja międzynarodowa – dlaczego warto inwestować w Wielkiej Brytanii?


Dlaczego rynek brytyjski jest atrakcyjny?

W dobie globalizacji oraz technologii pozwalających na rozwój sprzedaży właściwie w każdym miejscu na świecie, wielu przedsiębiorców staje przed dylematem dotyczącym nie tego, czy rozwijać swoją ofertę zagranicą, ale gdzie. Dla większości krajowych firm intuicyjnym kierunkiem ekspansji są kraje sąsiadujące, takie jak Niemcy czy Czechy – ze względu na możliwość łatwego transportu produktów lub ze względu na bliskość kulturową. Innowacyjne firmy działające w obszarze szeroko rozumianych technologii tęsknym wzrokiem patrzą w kierunku Stanów Zjednoczonych, gdzie rynek jest chłonny, a możliwości finansowania startupów szeroko dostępne.

W pewnym stopniu niedocenianym rynkiem okazuje się być Wielka Brytania. Należy jednak pamiętać, że to piąta największa gospodarka świata i centrum finansowe Europy. Ogromnych inwestycji dokonuje się tam na wielu perspektywicznych rynkach, od motoryzacyjnego, przez energetykę odnawialną, po technologie medyczne. Przykładami inwestycji w ostatnich latach może być np. budowa reaktora Hinkley Point C, czy fabryki silników Jaguar Land Rover – inwestycji wartej 500 mln GBP. Wielka Brytania to również 2 najbardziej innowacyjna gospodarka świata[1], gdzie ogromny nacisk kładzie się na rozwój nowych technologii oraz produktów.

Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy decydujący się na rozwój firmy w Wielkiej Brytanii?
Przewagą Wielkiej Brytanii nad innymi krajami jest pragmatyczne podejście do prowadzenia biznesu. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wiele udogodnień, których głównym celem jest zachęcenie oraz utrzymanie inwestorów w kraju. Wymieniać można długo, wiele podejmowanych inicjatyw jest dostosowanych do potrzeb danego sektora oraz przedsiębiorców. Niemniej jednak, warto wymienić przynajmniej kilka z nich. Na Wyspach działa 39 lokalnych porozumień o współpracy biznesowej (Local Enterprise Partnerships) między lokalnymi samorządami i przedsiębiorcami, którzy wspólnie podejmują działania wspierające nowych inwestorów w danych regionach. W 24 strefach biznesowych można liczyć na ulgi podatkowe, pomoc w planowaniu inwestycji oraz dodatkowe zachęty finansowe. W 10 centrach ‘katapultujących’ (Catapult Centres) skupionych wokół gałęzi przemysłu zidentyfikowanych jako najbardziej perspektywiczne, innowacyjne projekty mają szanse stać się dochodowymi biznesami – wszystko to dzięki dostępowi do wiedzy, technologii oraz sprzętu.

Dodatkowo, Wielka Brytania słynie z przyjaznych procedur administracyjnych – założenie firmy odbywa się w przejrzysty i uproszczony sposób w ciągu 24 godzin. Podatek CIT w wysokości 20% należy do najbardziej atrakcyjnych wśród krajów G7, a według planów zostanie zredukowany do 18% do 2020 roku, co będzie stanowiło przewagę kraju również w porównaniu do Polski. Przedsiębiorcy działający w obszarze związanym z badaniami i rozwojem oraz szeroko rozumianą własnością intelektualną, mogą liczyć również na preferencyjne stawki opodatkowania. Liczne inkubatory i akceleratory oferują dostęp do finansowania, kontaktów oraz ekspertyzy biznesowej.

Jak rząd brytyjski wspiera przedsiębiorców?
Rząd brytyjski podejmuje bardzo wymierne kroki, by wspierać przedsiębiorców. Organizacja UK Trade & Investment powstała, by ułatwić rozwój zarówno inwestorom, którzy chcą rozwijać się w Wielkiej Brytanii, jak i wesprzeć eksporterów brytyjskich szukających atrakcyjnych rynków poza Wyspami. Polscy inwestorzy mogą liczyć na wsparcie na przestrzeni całego horyzontu podejmowania decyzji o ekspansji:
•    Dla spółek, które myślą o ekspansji, ale nie są pewne czy Wielka Brytania jest dobrym kierunkiem rozwoju, specjalne zespoły analityków przygotowują raporty rynkowe dotyczące poszczególnych sektorów, rozmiarów i chłonności rynków oraz konkurencji.
•    Dla firm, które są zdecydowane na podjęcie kroków związanych z rozwojem w Wielkiej Brytanii, UK Trade & Investment oferuje wsparcie w obszarze informacji administracyjnych, związanych z obsługą prawną, księgową, podatkową i wyborem odpowiedniej lokalizacji.
•    Dla inwestorów, którzy są zainteresowani rozwojem swojej siatki kontaktów, oferowane są informacje o wydarzeniach, klastrach oraz organizacjach skupiających potencjalnych klientów, bądź partnerów biznesowych.
Podsumowując, Wielka Brytania to nie tylko bardzo atrakcyjny rynek dla rozwoju biznesu, ale również przyjazne otoczenie, oferujące przyszłym inwestorom kompleksowe wsparcie – doskonały kierunek rozwoju dla spółek, które myślą o ekspansji.

[1] Global Innovation Index 2014

Autor: Karolina Szymanek, UKTI Investment Advisor – Central and Eastern Europe Ilość stron: 1 Cena: free