Artykuł

2011: Rynek powierzchni magazynowych w Polsce

Streszczenie:Oceniając sytuację na rynku magazynowym w 2011 roku, można bez cienia przesady stwierdzić, że był to dobry czas zarówno dla deweloperów, jak i najemców. Najlepiej świadczy o tym wielkość popytu i ponowne pojawienie się znaczącej liczby nowych projektów.

Najemcy znów aktywnie poszukiwali nowych powierzchni. W 2011 roku sfinalizowano w Polsce umowy najmu dotyczące 1,69 mln m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Porównując to z wynikami z poprzednich lat, ostatnim tak dobrym r okiem był 2008 (1,59 mln m2) . Choć sporą część umów podpisanych w 2011 roku stanowiły odnowienia (40% całkowitego popytu), to i tak widać, że na rynek powierzchni magazynowych wróciła dobra koniunktura .

O poprawie sytuacji i rosnącej aktywności najemców świadczy też spadający wskaźnik wolnej powierzchni. W porównaniu z końcem 2010 roku , kiedy wynosił on 15%, w końcu grudnia 2011 roku obniżył się on do 1 1,5%.

Kolej nym pozytywnym sygnałem był widoczny powrót nowych inwestycji. W 2011 roku oddano do użytku 371 tys. m2 powierzchni magazynowych.

Deweloperzy byli jednak wciąż ostrożni i stawiali na inwestycje zabezpieczone umowami najmu. Proj ekty typu pre - let i BTS stanowiły zdecydowaną większość zrealizowanych obiektów. Podobnie wyglądało to w przypadku inwestycji znajdujących się na etapie budowy (na koniec 2011 roku było to 354 tys. m2). Projekty spekulacyjn e stanowiły jedynie 18 % budowanej powierzchni.

Rosnące zainteresowani e najemców i spadający wskaźnik wolnej powierzchni wpływały na poziom czynszów. Po krótkim okresie wahań, stawki najmu wykazywały pod koniec roku 2011 tendencję zwyżkową. Nie dotyczyło to tylko lokalizacji ze sporą ilością pustostanów. Tutaj najemcy mogli liczyć nadal na bardzo korzystne stawki. W efekcie, rozpiętość czynszów w Polsce była spora i wahała się od 2,10 €/m2/miesiąc w niektórych lokalizacjach w Polsce Centralnej do 5,30 €/m2/ miesiąc w granicach Warszawy.

Autor: Jones Lang LaSalle’s Data publikacji: 2012-02-20 Ilość stron: 25 Cena: 0