2018-09-13

BREXIT: Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

BREXIT: Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Autor: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Typ: Raporty
2018-08-29

Rekordowe inwestycje funduszy venture capital na całym świecie w drugim kwartale 2018 r.

Raport KPMG International pt. „Venture Pulse Q2 2018. Global analysis of venture funding”.

Autor: KPMG

Typ: Raporty
2018-08-08

Fundusze private equity w małym stopniu wykorzystują możliwości wynikające z innowacji cyfrowych

Raport KPMG International pt. „Alternative investments 3.0. Digitize or jeopardize”.

Autor: KPMG

Typ: Raporty
2018-08-08

Rekrutacja specjalistów wyzwaniem dla 40% firm

Raport KPMG w Polsce pt. „Key Employer Challenges – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?”

Autor: KPMG

Typ: Raporty
2018-08-02

Stabilny wzrost rejestracji nowych samochodów w I połowie 2018 r.

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna. Edycja Q3/2018”.

Autor: KPMG

Typ: Raporty
2018-07-31

6 na 10 firm planuje zwiększać wydatki na działalność badawczo-rozwojową – to efekt nowej ulgi B+R

Analiza KPMG w Polsce pt. „Ulga podatkowa na badania i rozwój”.

Autor: KPMG

Typ: Raporty
2018-07-06

Projektowane zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Pod koniec maja b.r. Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw. Projektowane zmiany mają na celu zwiększenie efektywności regulacji odnoszących się do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

 

Autor: Michał Babicz, Marta Hermanowicz

Typ: Artykuły
2018-06-28

Rosną wydatki na ochronę i recepcję

Nowy raport Knight Frank o kosztach i opłatach eksploatacyjnych.

Autor: Knight Frank

Typ: Raporty
2018-06-27

Jedna czwarta menedżerów wątpi w wiarygodność wyników analityki danych

Raport KPMG International pt. „Guardians of trust. Who is responsible for trusted analytics in the digital age?”.

Autor: KPMG

Typ: Raporty
2018-06-26

6 na 10 producentów motoryzacyjnych zwiększy swoje przychody w ciągu 6 m-cy

Badanie KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych”.

Autor: KPMG

Typ: Raporty