Grupa ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR)Promuje najlepsze wzorce zachowań korporacyjnych, a także ich wpływ na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Grupa oferuje członkom BPCC możliwość rozszerzania własnej wiedzy, a także służy jako platforma do komunikowania własnych pomysłów rządowi i władzom samorządowym. Celem jej działalności jest lepsze zrozumienie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR) i zapewnienie przyjaznego dla CSR środowiska gospodarczego w Polsce.

csr

Grupa ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) - wydarzenia

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Czy my, jako ludzkość, produkujemy, konsumujemy i marnujemy za dużo?

Data rozpoczęcia: 17-04-2018 Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa Godzina: 09:30

Szczegóły...

Zarządzanie różnorodnością: migracje i rola sektora prywatnego

Mobilność ludzka stała się jedną z charakterystycznych cech współczesnych społeczeństw. Ponad 240 milionów ludzi na świecie to migranci i liczba ta dynamicznie rośnie. Migracje niosą za sobą wiele korzyści, ale również wyzwań zarówno dla krajów pochodzenia migrantów, jak i krajów przyjmujących.

Data rozpoczęcia: 15-03-2017 Miejsce: Krajowe Biuro Międzynarodowej Organizacji ds Spraw Migracji (IOM), Mariensztat 8, Warszawa Godzina: 09:15

Szczegóły...

Wolontariat kompetencyjny – wolontariat pracowniczy przyszłości a doświadczenia pracownika (employee experience)

Brytyjsko Polska Izba Handlowa we współpracy z Zespołem Sustainability Consulting CE i Experience Design z firmy Deloitte oraz Fundacją Habitat Polska zaprasza na spotkanie grup ds. CSR oraz HR.

Data rozpoczęcia: 22-11-2016 Miejsce: Sala konferencyjna Deloitte, piętro 21, budynek Q22, Al. Jana Pawła II 22, Warszawa Godzina: 09:30

Szczegóły...

Dlaczego warto inwestować w charytatywność?

Sposobem realizowania działań charytatywnych  przez podmioty gospodarcze jest prowadzenie polityki CSR uwzględniającej konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Przejawy dobroczynności przedsiębiorstwa to najczęściej powołanie fundacji czy wolontariat pracowniczy. Na szczególną uwagę zasługuje aspekt bezpośredniego czynienia dobra.

Data rozpoczęcia: 27-09-2016 Miejsce: Siedziba BPCC, ul. Zielna 37, wejście od ul. Bagno, 9 piętro Godzina: 09:30

Szczegóły...

Ustawowe rozwiązania wspierające pracodawców

Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Pracy m.st. Warszawy w ramach grup roboczych ds. zasobów ludzkich i CSR.

Data rozpoczęcia: 24-02-2016 Miejsce: Siedziba BPCC, Zielna 37, wejście C, 9 piętro Godzina: 09:30

Szczegóły...

Grupa ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) - streszczenia wydarzeń

Migranci w Polsce – rola sektora prywatnego

W środę, 15 marca 2017 r. na spotkaniu grup roboczych BPCC ds. Zarządzania Kadrami i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które odbyło się w warszawskiej siedzibie Krajowego Biura Międzynarodowej Organizacji ds Spraw Migracji (IOM) podjęliśmy rozmowę o korzyściach, jakie przedsiębiorcy mogą czerpać ze współpracy z IOM oraz podmiotami tworzącymi Krajową Platformę Współpracy na Rzecz Integracji.

Szczegóły...

Dlaczego warto inwestować w charytatywność

Szkolenie  zorganizowane w dniu 27.09. 2016 przez MF Szkolenia "Dlaczego warto inwestować w charytatywność”; okazało się ważnym wydarzeniem dla przybyłych członków BPCC.

Szczegóły...