Grupa ds. Reformy Służby ZdrowiaCelem regularnych, spotkań Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia w 2016 roku będzie wypracowanie propozycji rozwiązań poprawiających dostęp pacjentów do nowoczesnych i skutecznych terapii medycznych. Z punktu widzenia społecznego mamy do czynienia z ciągle starzejąca się populacją i w związku z tym ze wzrostem zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. Tendencja wzrostu zapotrzebowania na świadczenie nie idzie w parze z wystarczająco szybkim wzrostem nakładów na ochronę zdrowia, znikome są też działania w zakresie poprawy efektywności wydatków. W tym kontekście niezbędne wydaje się wypracowanie rozwiązań systemowych, które doprowadzą do zmiany tej sytuacji i poprawią perspektywy zdrowotne obywateli. W dyskusjach Grupy proponujemy skupić się na kilku szczegółowych zagadnieniach, tj.: kwestii powiązania wydatków na ochronę zdrowia z efektami zdrowotnymi, instrumentach współfinansowania kosztów terapii w oparciu o osiągany cel zdrowotny , opiece koordynowanej, dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Wynikiem spotkań grupy powinno być wypracowanie szczegółowych założeń i koncepcji oraz przedyskutowanie ich z decydentami oraz ekspertami – krajowymi i zagranicznymi. Podsumowaniem pracy grupy będzie jesienna konferencja, podczas której zaprezentowane zostaną najlepsze praktyki w w/w obszarach z Polski oraz innych krajów Europy /np. doświadczenia brytyjskie i skandynawskie.

sluzba_zdrowia

Grupa ds. Reformy Służby Zdrowia - wydarzenia

E-zdrowie w praktyce

Ambasada Brytyjska, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Grupa Lux Med i kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland zapraszają na konferencję poświęconą praktycznym aspektom wdrażania rozwiązań e-zdrowotnych.

Data rozpoczęcia: 18-04-2018 Miejsce: Ambasada Brytyjska, Warszawa, ul. Kawalerii 12 Godzina: 09:30

Szczegóły...

Jakie skutki może przynieść zakaz reklamy leków OTC i suplementów diety?

Minister Zdrowia w czerwcu 2016 r. powołał zespół ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów  medycznych.

Data rozpoczęcia: 27-01-2017 Miejsce: BPCC, Warszawa, ul. Zielna 37, 9. piętro Godzina: 10:00

Szczegóły...

I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej

Instytut Ochrony Zdrowia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu I Międzynarodowym Forum Medycyny Personalizowanej.

Data rozpoczęcia: 02-03-2016 Miejsce: Centrum Olimpijskie,Warszawa Godzina: 08:30

Szczegóły...

Nowe Technologie w medycynie

Sektor ochrony zdrowia jest na skraju rewolucji, która możliwa będzie dzięki nowym technologiom informatycznym. Zdolność do gromadzenia i przetwarzania danych pacjenta na niespotykaną dotąd skalę, z wykorzystaniem gadżetów technologicznych, które monitorują parametry biologiczne i przesyłają oraz przetwarzają te dane w chmurze, ma potencjał, by znacznie ułatwić lekarzom dostęp do informacji o pacjencie w czasie rzeczywistym.

Data rozpoczęcia: 01-10-2015 Miejsce: Ambasada Brytyjska w Warszawie (ul. Kawalerii 12) Godzina: 10:00

Szczegóły...

Medycyna personalizowana i diagnostyka molekularna jako filar nowoczesnej onkologii

Medycyna personalizowana opiera się na badaniu i wykorzystaniu terapeutycznym subtelnych różnic, występujących pomiędzy pacjentami cierpiącymi na tę samą jednostkę chorobową.

Data rozpoczęcia: 13-10-2015 Miejsce: Ambasada Brytyjska w Warszawie, Kawalerii 12 Godzina: 10:00

Szczegóły...

Grupa ds. Reformy Służby Zdrowia - streszczenia wydarzeń

I Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej za nami

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł: „Medycyna personalizowana to ważna sprawa”

Szczegóły...

Technologia informacyjna w opiece zdrowotnej – szanse i bariery

1 października w Ambasadzie Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Reformy Służby Zdrowia, na którym omówiony został wpływ postępu technologicznego na sektor opieki zdrowotnej. 

Szczegóły...