Grupa ds. NieruchomościGrupa Robocza ds. Nieruchomości zrzesza tych członków Izby, którzy szczególnie zainteresowani są tematem budownictwa - w szerokim tego słowa znaczeniu (rozwój, zarządzanie, doradztwo). Wydarzenia tematyczne organizowane w ramach grupy umożliwiają spotykanie się specjalistom w tej dziedzinie, w celu rozwiązywania kluczowych problemów, przed którymi stoi rynek nieruchomościowy w Polsce. Członkowie grupy omawiają zarówno stan obecny jak i perspektywy oraz identyfikują wspólne problemy związane z sektorem nieruchomościowym przestrzegając Reguły Chatham House, która promuje otwarty dialog pomiędzy uczestnikami. Głównymi zagadnieniami podejmowanymi podczas dyskusji są: decyzje o warunkach zabudowy i planowania przestrzennego, egzekwowanie umów, ochrona inwestorów w polskich sądach, zamówienia publiczne oraz otoczenie regulacyjne dla tego sektora. Jak również: zrównoważone inwestycje- w tym zielone budynki- oraz inne nowe trendy w projektowaniu i architekturze. Grupa Robocza ds. Nieruchomości szeroko promuje BIM ( Building Information Modelling), który po 2016r. staje się obowiązkowym programem do projektowania wszystkich budynków nabywanych przez Rząd Wielkiej Brytanii.

nieruchomości

Grupa ds. Nieruchomości - wydarzenia

Ryzyka dla sektora budowlanego na lata 2019 - 2020

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa zaprasza na spotkanie połączonych grup roboczych finansów i reformy podatkowej oraz nieruchomości.

Data rozpoczęcia: 21-11-2019 Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa Godzina: 09:30

Szczegóły...

Śniadanie branży nieruchomości

Śniadanie branży nieruchomości

Data rozpoczęcia: 07-06-2019 Miejsce: BPCC Office, Zielna 37 (9th floor) Godzina: 08:30

Szczegóły...

Construction breakfast

Polski sektor budowlany ma się rozwijać w tempie ponad 20% rocznie.

Data rozpoczęcia: 18-07-2018 Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa Godzina: 09:30

Szczegóły...

Jak kluczowe zmiany rynkowe wpływają na sektor budownictwa w Polsce

Kolejne spotkanie grupy roboczej ds. nieruchomości i budownictwa przyjmie formę dyskusji na temat kluczowych kwestii będących obecnie przedmiotem największego zainteresowania w tym sektorze.

Data rozpoczęcia: 16-03-2018 Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa Godzina: 09:30

Szczegóły...

Jak szybko i efektywnie wprowadzić Polskę w erę BIM-u?

BPCC i Ambasada Brytyjska w Warszawie zapraszają na konferencję skierowaną do najwyższego szczebla osób zarządzających w budownictwie i infrastrukturze w sektorze publicznym oraz prywatnym.

Data rozpoczęcia: 11-01-2018 Miejsce: Ambasada Brytyjska, ul. Kawalerii 12, Warszawa Godzina: 10:00

Szczegóły...

BIM – polska perspektywa

Innowacyjna technologia modelowania informacji o budowli (BIM, Building Information Modeling) bez wątpienia zyskuje na popularności. Największym jej atutem jest fakt, że daje konkretne możliwości lepszego zarządzania i kontroli nad inwestycją.

Data rozpoczęcia: 12-12-2017 Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa Godzina: 09:30

Szczegóły...

Construction Breakfast

Ostatnio w Polsce zauważalne jest odbicie w inwestycjach infrastrukturalnych, powodujące duży skok w dynamice produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Data rozpoczęcia: 27-09-2017 Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa Godzina: 09:30

Szczegóły...

Odwrócony podatek VAT w budownictwie

1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT, wprowadzające mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) dla usług podwykonawców budowlanych.

Data rozpoczęcia: 29-08-2017 Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa Godzina: 10:00

Szczegóły...

Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej

Seminarium organizowane w ramach grupy roboczej ds. podatków i reformy finansów oraz nieruchomości i budownictwa.

Data rozpoczęcia: 11-04-2017 Miejsce: Siedziba BPCC (ul. Zielna 37, wejście C od strony ul. Bagno, 9 piętro) Godzina: 09:30

Szczegóły...

Rynek magazynowy w Polsce

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie grupy roboczej BPCC ds. budownictwa i nieruchomości.

Data rozpoczęcia: 22-03-2017 Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, wejście C, 9 piętro Godzina: 09:30

Szczegóły...

Construction & Real Estate Breakfast

Po ostatnim spotkaniu firm z sektora budowlanego, które odbyło się pod koniec sierpnia zeszłego roku, postanowiliśmy podzielić tematykę spotkań na 2 bloki: dla firm współpracujących z sektorem publicznym i tych skupiających się na sektorze prywatnym.

Data rozpoczęcia: 02-02-2017 Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa, (wejście C od ulicy Bagno) 9 piętro Godzina: 09:30

Szczegóły...

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sektorze nieruchomości, budownictwa i infrastruktury

BPCC, RICS oraz Międzynarodowe Centrum Mediacji mają zaszczyt zaprosić na seminarium.

Data rozpoczęcia: 07-11-2016 Miejsce: Ambasada Brytyjska, ul. Kawalerii 12, Warszawa Godzina: 09:30

Szczegóły...

Construction Breakfast

BPCC reaktywuje spotkania firm z sektora budowlanego w ramach formuły Construction Breakfast.

Data rozpoczęcia: 25-08-2016 Miejsce: Siedziba BPCC, ul. Zielna 37, (wejście C od ulicy Bagno) 9 piętro Godzina: 10:00

Szczegóły...

Rozwiązywanie sporów w branży nieruchomości

Branża nieruchomości to biznes, w którym każdy konflikt wiąże się z ogromnymi kosztami biznesowymi i finansowymi.

Data rozpoczęcia: 13-05-2016 Miejsce: Taylor Wessing Warsaw ul. Mokotowska 1, 10th floor, 00-640 Warszawa Godzina: 09:30

Szczegóły...

Przyszłość powierzchni biurowej i zasobów ludzkich

Celem spotkania jest szersze spojrzenie na przyszłość rynku nieruchomości biurowych, zasobów ludzkich i zarządzania. Zaprezentujemy podczas wydarzenia najlepsze praktyki i najnowsze trendy ze świata.

Data rozpoczęcia: 22-04-2016 Miejsce: Art Norblin, Warszawa, Teatr Scena Prezentacje, ul. Żelazna 51/53 Godzina: 09:30

Szczegóły...

Grupa ds. Nieruchomości - streszczenia wydarzeń

Odwrócony podatek VAT w budownictwie

29 sierpnia BPCC w ramach prac Grupy Roboczej ds. podatków i reformy finansów zorganizowało spotkanie „Odwrócony VAT w budownictwie”.

Szczegóły...

Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej

11 kwietnia BPCC w ramach prac grup roboczych ds. podatków i reformy finansów oraz nieruchomości i budownictwa współorganizowała wspólnie z firmą KR Group spotkanie „Odwrócony VAT – konsekwencje dla branży budowlanej”.

Szczegóły...

Start-upy i ich rola w rewitalizacji przestrzeni miejskiej

W dniu 28 października br. w warszawskim Teatrze Scena Prezentacje odbyła się wspólna konferencja Grup Roboczych ds. Budownictwa oraz Telekomunikacji, Mediów i Technologii Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC). Członkowie BPCC mogli zapoznać się z perspektywami rozwoju Warszawy. Firmy Capital Park i Cushman & Wakefield zorganizowały konferencję w centralnie położonej, dawnej Fabryce Norblina z XIX wieku, która zostanie zrewitalizowana jako obiekt wielofunkcyjny ArtN. Kompleks ArtN stanie się miejscem współpracy pomiędzy start-upami i korporacjami.

Szczegóły...