Wydarzenie w przeszłości

Zrównoważony Proces Inwestycyjny - standardy i procedury w procesie zrównoważonych inwestycji

Ostatnie spotkanie Grupy Roboczej ds. Nieruchomości i Budownictwa odbyło się 5 czerwca i było poświecone było tematowi: Zrównoważonego Procesu Inwestycyjnego- standardy i procedury w procesie zrównoważonych inwestycji

Prezentację wprowadzającą do tematu miała pani Magdalena Stretton, Associate Director-Head of Sustainability ,Gleeds Polska

W jaki sposób zrównoważone planowanie inwestycji może przewidzieć i ograniczyć potencjalne problemy, których skutkiem mogą być poważne opóźnienia lub nawet brak możliwości realizacji inwestycji? Zrównoważony rozwój, dotąd kojarzony w Polsce głównie z „zielonymi certyfikatami”, to także doskonałe narzędzie służące ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

Analiza rozwiązań architektonicznych i technologicznych inwestycji, w kontekście jej wpływu na: środowisko, lokalną społeczność i potencjalne zmiany w prawie, przeprowadzona na wstępnym etapie, pozwala na uniknięcie ewentualnych opóźnień w realizacji, jak również dodatkowych nakładów finansowych.

Standardy i procedury w procesie zrównoważonych inwestycji istnieją na świecie od wielu lat. Niektóre banki posiadają własne procedury ograniczające bardzo szeroko pojęte ryzyko ekonomiczno-środowiskowo-społeczne. Przykładem może być Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Bank Światowy . Inne banki, będąc sygnatariuszem Zasad Wspólnego Mianownika (Equator Principles) realizują inwestycje tylko w przypadku spełnienia wymagań Equator Principles. Seminarium przybliżyło inwestorom i instytucjom finansowym strategii ograniczenia ryzyka inwestycyjnego poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk w zrównoważonym planowaniu inwestycji, pokazało rolę interesariuszy i istniejące oraz możliwe platformy komunikacyjne.

Spotkanie zakończyło się dyskusją panelową z udziałem pani Magdaleny Stretton (Gleeds), pani Anny Czaplickiej (Grayling Polska), pana Leszka Drogosza (Biuro Infrastruktury, Urzad M.st. Warszawy) i Radosława Czapskiego (Bank Światowy)