Wydarzenie w przeszłości

The Future of Tax – 19 lutego 2019 r., Ambasada Brytyjska w Warszawie

19 lutego miejsce miała fascynująca wymiana dobrych praktyk na temat komunikacji z podatnikiem oraz rozwiązań cyfrowych w sektorze między brytyjską administracją skarbową, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), polskim Ministerstwem Finansów oraz biznesem.

Prostota, przewidywalność i przejrzystość podatków to dla międzynarodowych inwestorów czynniki równie ważne jak same stawki podatkowe. Ostatni raport Banku Światowego Doing Business mówi, że w Wielkiej Brytanii typowe średnie przedsiębiorstwo (60 pracowników) spędza na wypełnianiu obowiązków podatkowych związanych z VAT, CIT i podatkami dochodowymi pracowników 105 godzin – jest to 4. najlepszy wnik w Unii Europejskiej. W Polsce firma tej samej wielkości poświęca na to 3 razy więcej czasu, bo aż 335 godzin. W Unii Europejskiej niżej plasuje się tylko Bułgaria z 427 godzinami rocznie.

Jak Polska wypada w zakresie przyjazności obsługi systemu podatkowego? Polska w ostatnich czasach przeszła w tym zakresie ogromne zmiany – wprowadzono JPK oraz split payment dla płatności VAT. Stopniowo wprowadzany jest real-time reporting dla kas fiskalnych w kolejnych sektorach, w których często część transakcji do tej pory nie była rejestrowana – ani opodatkowana.

Celem konferencji, która przyciągnęła znaczące grono dyrektorów finansowych i pracowników służb skarbowych, było prześledzenie drogi, jaką pokonało brytyjskie HMRC w kontakcie z podatnikami – których obecnie nazywa się klientami – poprzez wprowadzenie jasnej komunikacji i rozwiązań cyfrowych. Richard Hawthorn, zastępca dyrektora Customer Communication Services w HMRC, opowiadał, jak brytyjski system zmieniał się przez ostatnie 20 lat, skupiając się na większej przewidywalności i przejrzystości. Rozpocząwszy od przytoczeniu misji i strategicznych celów HMRC Richard Hawthorn, przytoczył analizy kosztów i zysków w pobieraniu podatków po wprowadzeniu działań poprawiających komunikację z podatnikiem. Przykładem działań komunikacyjnych, ktory wyjątkowo przemówił do polskich uczestników spotkania, była jasna prezentacja, w jaki sposób i na jakie cele wydawane były podatki indywidualnych podatników w UK.

Richard Hawthorn dołączył do pierwszego panelu, moderowanego przez Michała Dembinskiego, głównego doradcę Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. W panelu udział wzięli również Michał Zdyb, Head of Tax w KR Group, mecenas Dariusz Wasylkowski, partner w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz Dr Leszek Syguła, Dyrektor Departmanetu Analiz w Ministerstwie Finansów. Dr Syguła przedstawił uczestnikom przegląd reform sukcesywnie wprowadzanych w polskim systemie podatkowym. Ogromnym ułatwieniem dla indywidualnych podatników jest możliwość złożenie PIT za pomocą kilku kliknięć w systemie. Rozwiazanie wprowadzone 15 lutego w pierwszych 48 godzinach przetestowało pół miliona podatnikow (z 22 milionów, których dotyczy). Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że płacenie podatków staje się w Polsce coraz prostsze, jednak ciągle są obszary problematyczne. Jednym z nich jest długość pism procesowych w sprawach podatkowych – Michał Zdyb podawał tu przykład klienta, który otrzymał pismo na 230 stron. Kluczem sprawnej komunikacji byłoby po prostu pomijianie zbędnych części. Mecenas Wasylkowski zwracał natomiast uwagę na rolę mediacji podatkowych oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów, dzięki którym sprawy można byłoby rozwiązać szybciej – i po mniejszych kosztach – niż w wypadku procesów sądowych.  Takie rozwiązania działają świetnie w Wielkiej Brytanii. Dr Syguła również przyznał, że jest to sposób na zmniejszenie obłożenia polskich sądów sprawami podatkowymi. Rozmawiając o komunikacji między podatnikami i administracją skarbową rozmówcy zgodzili się również, że odpowiedzialność za ogromnej długości pisma ponoszą obie strony – im dłuższe pismo z urzędu, tym dłuższa odpowiedź od doradcy podatkowego. Paneliści rozmawiali również o zaufaniu między podatnikiem a administracją skarbową – bardzo często pierwszym pytaniem pojawiającym się po otrzymaniu pisma jest to, czy może jednak trzeba sprawdzić stan faktyczny. Jak podkreślał jednak Michał Zdyb ważne jest, aby pamiętać o atmosferze współpracy: o systemie podatkowym powinniśmy mysleć jak o normalnej składowej prowadzenia biznesu. Administracja skarbowa mogłaby być dobrym źródłem informacji na temat wiarygodności kontrahentów. Publikowanie danych na temat tego, jak przychody podatkowe są wydawane – co jest standardem w HMRC – mogłoby również zmienić percepcję podatników.

Druga prezentacja w wykonaniu Jamesa Low, który w HMRC pełni funkcję Content Design Lead, skupiła się na działaniach w kierunku scentralizowania wszystkich usług rządowych na jednym portalu (gov.uk), bez względu na to, jaka jednostka za nie odpowiada. Prace rozpoczęto w 2004 roku – przewidując stronę Directgov dla osób indywidualnych i BusinessLink dla biznesu, w 2014 natomiast te dwie strony połączyły się w GOV.UK, wraz z wszystkimi innymi stronami rządowymi. GOV.UK i wszystkie nowe usługi rządowe w UK od 2013 roku projektowane są tak, aby były dostępne na różnych urządzeniach – smartfonach, tabletach i komputerach – i były dostępne szeroko dla obywateli.

W drugim panelu rozmawiali James Low, da Leszek Syguła z Ministerstwa Finansów  oraz Piotr Ciski, prezes Sage Poland, wiodącego dostawcy oprogramowania księgowego dla MŚP w Polsce, z brytyjskim pochodzeniem. Piotr Ciski mówił, jak jego firma bardzo często pełni ważną – choć niewynagradzaną – rolę w edukowaniu podatników biznesowych na temat aktualnych zmian podatkowych, oraz jak ważną rolę pełnią doradcy podatkowi . Dr Syguła przedstawił też podejście rządu do dalszej cyfryzacji usług rządowych i współpracy międzyresortowej w pracach nad wspólnym portalem gov.pl.

Paneliści rozmawiali też o wyzwaniach, jakie niesie z sobą cyfryzacja – ogromne wolumeny zbieranych danych, które trzeba przetworzyć, oraz zagrożenie wykluczeniem cyfrowym, które może dotknać zarówno osoby, jak i firmy. Tutaj powrócił temat zewnętrznych doradców podatkowych – wraz z rosnącą digitalizacją w sektorze zatrudnia ich coraz większa liczba przedsiebiorców, ale zmienia się też ich rola – od zwykłego prowadzenia księgowości w kierunku prawdziwego doradztwa finansowego. James Low przyznał też, że w UK istnieje grupa klientów, dla których digitalizacja jest problematyczna. Trzeba o tym pamiętać, dostosowujac komunikację do wszystkich grup wśród podatników.

Mottem przyświecającym brytyjskiemu HMRC jest Getting tax right, for everyone. Jak stwierdził już na początku Richard Hawthorn, w projektowaniu systemu podatkowego zawsze szuka się pewnego kompromisu między prostotą systemu a jego sprawiedliwością (fairness vs. simplicity). Szukając optymalnej równowagi między nimi, trzeba pamiętać o właściwym komunikowaniu rozwiazań.

Członkowie Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej bardzo docenili dobre praktyki, przedstawione przez gości HMRC. Dzięki ekspertyzie partnerów merytorycznych projektu - firmom KR Group, Sage i Kancelarii Wardyński i Wspólnicy, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa przedstawi zestaw rekomendacji opartych na dobrych praktykach z Wielkiej Brytanii.

Projekt nie byłby możliwy bez bezcennego wsparcia Ambasady Brytyjskiej w Warszawie oraz obecności przedstawiciela Ministerstwa Finansów – za co serdecznie dziękujemy.

Keywords BPCC, British Embassy Warsaw, Sage, KRGroup, Wardyński&Partners
Events
2019-02-19, 09:30

Miejsce: Ambasada Brytyjska, ul. Kawalerii 12, Warszawa
Organizator: BPCC, Ambasada Brytyjska, Sage, KR Group